milus zugic

“Danas na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i mogu da kažem da su osobe sa invaliditetom u težem položaju nego ikad”, kazala je za naš portal Miluša Cica Žugić, direktorica Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić.

Na osnovu istraživanja koje je ovo Udruženje nedavno radilo, dobili su podatke da većina OSI dane provodi u kućama, njihova socijalizacija i integracija svedena je na minimum.
“Roditelji se plaše za njihovo zdravlje, pa rijetki od njih idu u školu, zbog epidemiološke situacije usluge Dnevnog centra gotovo i da nijesu koristili, tako da većina naših korisnika usluga kaže da su jedino mjesto za druženje, socijalizaciju i stručne tretmane imali u našem Udruženju. Mi od prvog maja nijesmo prekidali rad i oni su svo vrijeme imali stručnu podršku od strane logopeda, psihologa i fizioterapeuta, pristupačan prevoz i personalnu asistenciju za odrasle, a njihovi roditelji socio-emotivnu podršku i savjetovanje. Neki od njih su koristili usluge naše teretane i bazena Sportskog centra.
Smatram da su u težem položaju od ostalih građana, jer su za njih socijalizacija i društveni aktivizam izuzetno važni, jer rad preko društvenih mreža i platformi većina od njih ne može da koristi dovoljno kvalitetno. Stiče se utisak da su svi zaboravili na njih”, kazala je Žugić.
Nadležni, kaže ona, prvenstveno treba da ispoštuju zakone i da im pruže pažnju, da se pobrinu za adekvatne servise podrške.
“Potrebno je poboljšati saradnju sa pružaocima servisa podrške i obezbijediti kontinuitet i održivost tih servisa. Potrebna je podrška i porodicama osoba sa invaliditetom, pogotovo kad su djeca u pitanju, jer imamo mnogo samohranih majki djece sa invaliditetom, kojima nije riješeno stambeno pitanje, majke ne rade jer nemaju kome da ostave djecu, pa su i kućni budžeti veoma niski. Posebno su u teškom položaju OSI koji nijesu riješili pitanje lične invalidnine ili tuđe njege. Za zaposlene OSI takođe je veoma nezgodno to što subvencije za njihovu zaradu kasne i po tri mjeseca, pa se poslodavci suočavaju sa ozbiljnim problemima. Više puta smo se obraćali nadležnima ali i dalje to pitanje nije riješeno”, dodaje ona.
U bolnicama OSI obično imaju adekvatan tretman, prednost prilikom pregleda, redovnu terapiju, ali u ovoj situaciji pandemije se ne obavljaju ambulantni pregledi i intervencije, što dodatno pogoršava njihovo stanje.
“Nemamo podatke koliko je njih u Nikšiću zaraženo, to su strogo povjerljive informacije, mogu reći da su samo dva naša korisnika imala koronu, ali oni u tom periodu nijesu dolazili kod nas”, kazala je Žugić.
Po njenim riječima, položaj OSI u poslednjih godinu dana nije popravljen, već je nepovoljniji, ali za to prvenstveno treba kriviti trenutnu epidemiološku situaciju u zemlji.
“Da bi se njihov položaj popravio treba uraditi mnogo toga. Prvo bih se potrudila da socijalni karton profunkcioniše, da se napravi registar osoba sa invaliditetom, da se uspostavi dobra saradnja između pružalaca usluga i servisa podrške sa nadležnim institucijama i da se obezbijedi finansiranje tih servisa i usluga. Potrebno je povećati prohodnost informacija i učiniti ih dostupnim za svakog ko radi sa osobama sa invaliditetom. Treba nadležni da konsultuju udruženja i NVO koje pružaju usluge i servise kako bi se napravio zajednički operativni plan podrške i kako bi svaka osoba sa invaliditetom, bez obzira na starost i dijagnozu bila pokrivena adekvatnim vidom podrške. Evo i danas je Dan osoba sa invaliditetom i osim nevladinih organizacija, niko se i ne sjeća toga da ih na neki način podrži i obraduje. Treba podržati socijalna preduzeća i konačno donijeti adekvatan zakon, kako bi što više njih imalo obezbijeđen posao nakon završene škole. Uradila bih mnogo toga kad bi mi se pružila šansa da svoja znanja i iskustva upotrebim tamo gdje su neophodna”, ističe ona.
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom ovo Udruženje će obilježiti radno kao i svake godine, a na poziv organizacije Mladiinfo Montenegro održaće Zoom radionicu gdje će polaznici moći da se upoznaju sa pravima osoba sa invaliditetom, načinima pravilne podrške i ophođenja prema njima, sa adekvatnom terminologijom i slično.
U Udruženju uvjek radno, puno aktivnosti i novosti.
“Mi uvijek imamo novosti i novih aktivnosti. Trenutno se pripremamo za početak velikog prekograničnog projekta sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, gdje ćemo unaprijediti preduzetništvo osoba sa invaliditetom i njihovu socijalizaciju. U Udruženju pravimo “tihe knjige” koje su divan poklon, igračka i alatka za svako dijete. I ove godine pripremamo novogodišnje čestitke i dekorativne kutije, koje smo htjeli preporučiti našim građanima i preduzećima, ali zbog ekonomske krize i taj izvor prihoda je ugašen, jer malo ko se sjeti da postoje osobe sa invaliditetom i da im treba podrška. Brzo će Nova godina, treba nabaviti poklone za 60 korisnika usluga a kako. Prošle godine smo uz pomoć Pivare Trebjesa, MI Goranović i Evropskog udruženja studenata obezbijedili poklone a ove godine je i to upitno. Nadamo se da će ova kriza i pandemija proći i da osobe sa invaliditetom čekaju bolji dani”, zaključila je Žugić.