Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, širom svijeta obilježava se 03. decembra. Ovaj dan je povod da se skrene pažnja na probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju. Naša ekipa je pitala nekoliko sugrađana o tome kakav je njihov položaj i šta oni misle o tome.

“Poslednjih godina se sve više pridaje značaj ljudima sa invaliditetom, uključuju se u aktivnosti i redovni poslovi. Svi se više trudimo da ih uključimo, kako se ne bi osjećali odbačeno zbog invaliditeta koji imaju u odnosu na druge ljude. Smatram da bi još više trebalo da im se pomogne, posebno u fizičkom smislu (rampe, prilazi), kako bi imali pristup svemu”, kazala je Svetlana.
Rampe i prilazi nijesu jedini problem OSI i posao je velika poteškoća.
“Znamo da je niska stopa zaposlenosti osoba sa invaliditetom. Ono što možemo da vidimo su stvari koje su problem, a to je obrazovanje. Ukoliko osoba nije dovoljno obrazovana manje su šanse da bude negdje zaposlena. Po tome znamo da posebno kod njih vlada siromaštvo”, istakla je za naš portal Marija.
Osobe sa invaliditetom su često i na meti diskriminacije.
“Nekada su osobe sa invaliditetom bile briga jedino svoje porodice. Oni su češće od drugih izloženi diskriminaciji, a problem koji značajno doprinosi tome je nepristupačnost objekata, stopa nezaposlenosti, kao i još uvijek nedovoljna podrška u zajednici”, naglasio je Lazar.
Društvo u većini ima predrasude, koje bi trebali što prije da se pobijede.
“Položaj mladih sa invaliditetom u našem društvu je jako loš. Pored brojnih organizacija i udruženja koja su stvorena u njihovu korist, mi smo i dalje očevici njihovog neprivilegovanog položaja. Sve dok smo robovi predrasuda, važna pitanja poput ovog mi kao društvo nećemo moći da riješimo”, kazala je Ksenija.
Manja naknade, teže školovanje su takodje na spisku problema OSI.
“Svjesni smo da žene sa invaliditetom trpe višestruku diskriminaciju. One se i teže zapošljavaju, školuju, a za obavljanje posla dobijaju manju naknadu, a češće su i žrtva porodičnog nasilja u odnosu na žene bez invaliditeta”, kazao nam je za kraj Mladen.
Osnovni cilj obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom je poboljšanje kvaliteta života djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom kroz podsticanje međusobne saradnje i stvaranje partnerstva između svih aktera društva, bolje razumijevanje invaliditeta u široj društvenoj zajednici, te ostvarenja svih prava koje osobe sa invaliditetom imaju, kao i njihove potpune uključenosti u društvenu sredinu u skladu sa svojim mogućnostima.