Crnogorska Vlada je fokusirana na stalni razvoj i unaprijeđenje energetike, saopštila je ministarka ekonomije Dragica Sekulić, poručujući da samo zdrava i jaka energetika garantuje jaku ekonomiju, prenosi bankar.me.

Sekulić je, na konferenciji “Sadašnjost i potencijali crnogorske energetike”, kazala da je država u maju ove godine vratila vlasnički udio u nacionalnoj Elektorprivredi na nivo iz 2009. godine, prije djelimične privatizacije i dokapitalizacije.

“U julu ove godine objedinjen je termoenergetski kompleks u Pljevljima, nakon višedecenijskih pokušaja i namjera. Tokom narednog mjeseca očekujemo priključenje milionitog kilovata proizvodnje na naš elektroenergetski sistem”, navela je Sekulić.

Ona je rekla da su pri kraju radovi na realizaciji jednog od, kako je kazala, najvećih infrastrukturnih projekata u Evropi – podmorskog kabla između Crne Gore i Italije.

“U toku je tender za izdavanje i davanje u zakup državne zemlje za izgradnju prve solarne elektrane u Crnoj Gori, koja neće biti u sistemu podsticaja”, istakla je Sekulić.

Državni sekretar za energetiku u Ministarstvu ekonomije, Nikola Vujović, kazao je da nije saglasan sa konstatacijom da nije dobro sprovođena politika u oblasti obnovljivih izvora energije.

“Naprotiv, mišljenja sam da je itekako mudra politika Vlade nacionalni cilj od 33 odsto potrošnje energije iz obnovljivih izvora prema preliminarnim rezultatima, ostvaren. U toku je izrada Analize koja će pokazati ukupan udio energije u elektičnoj potrošnji i na taj način ćemo ubuduće planirati energetsku politiku, u skladu sa Zakonom o energetici”, naveo je Vujović.

Prema njegovim riječima, ostvarenje cilja od 33 odsto predstavlja potvrdu zajedničkih ciljeva u oblasti energetske politike.

“Možemo slobodno reći da je Crna Gora ta koja na najbolji mogući način sprovodi politiku u ovoj oblasti. Ostvarivanje nacionalnog cilja ne znači zaustavljanje razvoja ove politike. Naprotiv, samo nam je stimulans da u narednom periodu pametnim vođenjem energetske politike svoje potencijale iskoristimo nabolje”, istakao je Vujović.

Predstavnica Direktorata za životnu sredinu u Ministarstvu turizma i održivog razvoja, Brankica Cmiljanović, kazala je da izgradnja energetskih objekata može imati negativan uticaj na životnu sredinu, pa je, kako smatra, odluku o njihovoj gradnji potrebno donositi uz detaljnu procjenu uticaja na sve elemente životne sredine.

“Pri donošenju takvih odluka, potrebno je u potpunosti sagledati sve ekonomske, socijalne i ekološke koristi, ali isto tako i štete koje izgradnja takvih objekta može imati”, ocijenila je Cmiljanović.

Predstavnik Elektroprivrede Crne Gore (EPCG), Ivan Mrvaljević, kazao je da tu kompaniju očekuje druga faza rekonstrukcije Hidroelektarne (HE) Perućica, navodeći da je u toku izrada projektne i tenderske dokumentacije za taj projekat.

On je rekao da se u EPCG nadaju da će pobijediti na tenderu za gradnju solarne elektrane, jer svoje planove i aktivnosti koncipiraju na način da će da grade.

“Takođe, razmatramo izgradnju novih vjetroelektrana, pri čemu pratimo iskustva u vezi sa izgradnjom vjetroelektane Krnovo. Osnovna razlika u konceptu je što će se raditi po tržišnim principima”, dodao je Mrvaljević.

Predstavnica Crnogorskog operatora tržišta električne energije d.o.o. Podgorica Maja Pavićević, kazala je da, u skladu sa licencom za djelatnost operatora tržišta električne energije, a u cilju funkcionisanja društva, svaki učesnik na tržištu električne energije je dužan da sa validnim tržištem zaključi ugovor o učestvovanju.

“Osnovna uloga operatora tržišta u funkcionisanju samog tržišta električne energije je organizovanje i upravljanje tržištima električne energije, ali i pored toga, mu je data obaveza da vrši otkup električne energije povlašćenih proizvođača i dalju prodaju snabdijevačima i kupcima”, navela je Pavićević.

Na pitanje kad će biti završena Analiza učešća obnovljivih izvora energije, Vujović je rekao da je obaveza Ministarstva ekonomije da do kraja godine izađe sa konačnom analizom.

Izvršna direktorica Vijesti, Marijana Kadić Bojanić, kazala je da je pitanje razvoja energetike neodvojivo povezano sa očuvanjem životne sredine i klimatskim promjenama.

“Da bi se ove tri važne teme smisleno i racionalno povezale i osigurala se bezbjedna budućnost za sve nas i za našu djecu, dijalog je neminovan. Treba svi da uložimo maksimum demokratskih kapaciteta i dobre energije da bi postigli društveni koncenzus i održivi razvoj”, poručila je Kadić Bojanić.

Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Ministarstva ekonomije u saradnji sa EPCG-om, Rudnikom uglja Pljevlja, CEDIS-om i CGES-om, u organizaciji Biznis Akademija Vijesti.