mladii nk

Vlada je na predlog Ministarstva javne uprave, utvrdila Predlog zakona o državnoj upravi kojim se stvaraju uslovi za potpunu reorganizaciju državne uprave u kontekstu reforme javne uprave. Posljedica novog propisa biće izjednačavanje zarada u državnoj upravi i regulatornim agencijama, prenosi portalanalitika.me.

Shodno novom zakonu, o kome treba da se izjasni Skupština, regulatorne agencije i fondove neće više kontrolisati parlament već Vlada. Odnosno, izvještaje o radu i poslovanju regulatori, koji se po novom zakonu zovu državne agencije, će godišnje podnositi Vladi, a ne, kao ranije, parlamentu.

“U sistem državne uprave, pored ministarstava i organa uprave, prvi put se uvode državne agencije i fondovi, koji vrše poslove državne uprave, pa se na ovaj način organizaciona struktura usaglašava sa EU standardima, odnosno principima javne uprave koje je SIGMA 2017. godine utvrdila za sve države kandidate za članstvo u EU”, kazano je Portalu Analitika iz Ministarstva javne uprave.

Predlog zakona naišao je na protivljenje dijela nevladinih organizacija i Savjeta AEM-a jer se prema njihovom mišljenju krši pravilo nezavisnosti regulatora. Zanimljivo, da do sada, niko nije pomenuo glavnu posljedicu ovog zakona.

Astronomske plate u agencijama biće smanjene: Naime, direktna posljedica zakona biće neminovno izjednačavanje zarada u državnoj upravi i regulatornim agencijama. Drugim riječima, plate u regulatornim agencijama biće drastično smanjene.

Na direktno pitanje Portala Analitika da li će plate u agencijama biti smanjene, visokopozicionirani službenik Vlade je odgovorio:

“Da, biće smanjene. Cilj je da službenici Vlade i službenici agencija imaju ujednačene zarade po istom platnom razredu koji će se utvrditi manjim izmjenama Zakona o zaradama u javnom sektoru”, kazao nam je izvor.

U Crnoj Gori su već jednom, nakon usvajanja Zakona o zaradama u javnom sektoru, na pritisak javnosti, bile smanjenje plate u regulatornim agencijama, ali je to smanjenje više zahvatilo rukovodioce agencija, a manje službenike.

Prema zvaničnim podacima MONSTAT-a, prosječna julska neto zarada u državnoj upravi je iznosila 587 eura, a javna je tajna da su prosječna plata u regulatornim agencijama daleko veća i iznose iznad 1.000 eura. Dakle, smanjenje plata službenicima regulatora ima elemenata socijalne pravde, budući na veliko nezdovoljstvo službenika Vlade zbog enormno visokih zarada u regulatornim agencijama.