osnovni sud

Pred Osnovnim sudom u Podgorici, zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, u posljednje dvije godine formirana su ukupno 154 predmeta, od čega je u 63 slučaja presuđena zatvorska kazna.

Sudija portparol Ivana Becić rekla je da je od 2021. do kraja prošle godine riješeno 118 predmeta, dok je 36 preneseno u ovu godinu.
“U 63 predmeta donijeta je presuda kojom su okrivljeni osuđeni kaznom zatvora na ukupno 28 godina i deset mjeseci, u 41 predmetu izrečena je uslovna osuda, a u pet predmeta kazna rada u javnom interesu”, rekla je Becić.
Ona je dodala da je u tri predmeta donijeto rješenje kojim je izrečena mjera bezbjednosti obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, dok je u tri predmeta odbijen optužni predlog, odnosno donijeta je oslobađajuća presuda.
Becić je kazala da je u 28 presuda, osim krivične sankcije, izrečena i mjera bezbjednosti zabrane približavanja, dok je u 12 predmeta izrečena mjera bezbjednosti liječenja alkoholičara ili narkomana.
“Od navedenog broja završenih predmeta, u izvještajnom periodu, 20 predmeta nije pravosnažno na kraju prošle godine”, kaže se u saopštenju.
Izvor: Mina business