NVO Centar za afirmaciju RE populacije – CAREP je započela realizaciju projekta Osnaži se-zaposli se! koji je finansiran od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava u trajanju od pet mjeseci, počev od februara 2023. godine.

Cilj projekta je podrška inkluzivnom zapošljavanju sa akcentom na Rome/Romkinje i Egipćane/Egipćanke, približavanje tržištu rada i stvaranje boljih uslova života za ugrožene porodice.
Projekat se sastoji od mnoštva aktivnosti koje će doprinijeti cilju projekta:
– Dvodnevni trening za nezaposlene mlade,
– Tri info sesije ze poslodavce (Nikšić i Bar),
– Javni poziv za nezaposlena lica iz RE zajednice za program zapošljavanja i obuke na radu,
– Javni poziv za poslodavce,
– Tromjesečni program obuke na radu i zapošljavanja,
– Promotivna kampanja.
Prva od aktivnosti koja će se realizovati početkom marta 2023. godine jeste dvodnevni trening za nezaposlene mlade Rome/Romkinje i Egipćane /Egipćanke. Trening će biti organizovan u nekoj od manje razvijenih opština na sjeveru Crne Gore (Mojkovac, Kolašin ili Žabljak). Trening će voditi kompetentni predavač, a pored nezaposlenih Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki, treningu će prisustvovati saradnici za socijalnu inkluziju RE populacije u zapošljavanju (RE medijatori), kao i predstavnici NVO CAREP. Teme obuke će biti funkcionisanje Zavoda za zapošljavanje, potrebe tržišta rada i sl. Povodom ove aktivnosti je objavljen javni poziv na našoj facebook i instagram stranici za prijavljivanje nezaposlenih iz RE zajednice u opštinama Nikšić, Ulcinj i Bar za učešće na obuci o sistemu zapošljavanja i tržištu rada.
Projekat “Osnaži se-zaposli se!” je upravo način da se mladi osnaže i zaposle makar i na određeno vrijeme, posebno oni sa SSS – III ili IV stepen i koji su duže od šest mjeseci na birou rada. U ovom trenutku postoji makar najmanje deset mladih koji bi željeli da se zaposle ili usavrše. Iz CAREPA naglašavaju da je ovo prvi odobreni projekat od strane ministarstva pa se zbog toga nadaju da ih je država prepoznala kao organizaciju koja ide dobrim putem, koja ima jasan cilj, tj. da će mladi budu ravnopravni u crnogorskom društvu i da imaju priliku da se usavrše i zaposle na određeno vrijeme za ono za šta su se i obrazovali.
Ovaj projekat je drugačiji jer će ova sredstva ići u porodice mladih koji će se zaposliti kod privatnih poslodavaca koji će imati pune doprinose i plaćene poreze državi sa minimalom zaradom od 450.00 eura.
Izvršni direktor NVO CAREP Nardi Ahmetović izjavio je da ovim putem pozivaju poslodavce iz opština Nikšić, Bar i Ulcinj da prate poziv za poslodavce jer će ubrzo biti organizovane info sesije na kojima će poslodavci saznati više informacija, kako da apliciraju na poziv. Poziv će biti objavljen na našim društvenim mrežama. Poslodavci će na ovaj način imati “besplatnu radnu snagu” , a istovremeno se bolje upoznati sa mladima iz romske i egipćanske zajednice te im pružiti priliku da budu dio njihovog tima.