Primjena programa “Evropa sad”, odnosno Zakona o porezu na dohodak građana, ima izrazito negativan uticaj na prihode opština, koje su u febuaru i martu prihodovale 3,15 miliona eura manje u odnosu na uporedni period, ocijenjeno je iz Zajednice opština. 

Iz Upravnog odbora Zajednice opština saopšteno je da postoji tendencija da taj pad prihoda u opštinama u aprilu bude još izraženiji, što će, kako kažu, dovesti u pitanje održivost lokalnih javnih finansija, posebno u manje razvijenim opštinama.

Analiza koju je uradila Zajednica opština pokazuje da su prihodi opština po osnovu poreza na dohodak građana, prireza porezu na dohodak građana i Egalizacionog fonda od početka primjene programa Evropa sad značajno smanjeni.

Podaci koje je Zajednica opština dobila od opština, posebno za februar i mart, jasno pokazuju koliki je negativni uticaj programa na prihode opština, sa tendencijom da će taj pad biti još izraženiji u narednom periodu.

Podaci iz opština govore da su prihodi po osnovu poreza na dohodak građana u martu u odnosu na isti period prošle godine na nivou svih opština manji u prosjeku oko 40 odsto.

„Prihodi po ovom osnovu su posebno manji u Mojkovcu 66,24 odsto, Petnjici 61,53 odsto, Pljevljima 59,05 odsto, Beranama 54,78 odsto, Tuzima 54,19 odsto, Bijelom Polju 52,94 odsto, a veliki pad prihoda po ovom osnovu je zabilježen čak i u opštinama primorskog regiona, odnosno Tivtu 48,39 odsto i Budvi 43,2 odsto“, navodi se u saopštenju.

Prihodi opština po osnovu prireza porezu na dohodak građana bilježe intenzivniji pad, pa su tako prihodi po ovom osnovu posebno značajno pali u Andrijevici 71,28 odsto, Gusinju 71,23 odsto, Plavu 67,31 odsto, Rožajama 66,68 odsto, Mojkovcu 66,46 odsto, Bijelom Polju 65,86 odsto, Danilovgradu 63,8 odsto, Ulcinju 59,95 odsto i Kolašinu 58,94 odsto.

„Opštine koje su korisnice Egalizacionog fonda su po osnovu sredstava iz ovog Fonda ostavarile manje prihode u martu u odnosu na isti period prošle godine za oko 20 odsto, gdje je značajniji pad zabilježen kod opština Kolašin 44,75 odsto, Nikšić 35,16 odsto, Žabljak 28,97 odsto, Pljevlja 26,55 odsto i Mojkovac 25,06 odsto“, saopšteno je na sjednici.

Kada se te cifre prenesu na teren apsolutnih brojki, dobija se podatak da su opštine za februar i mart u odnosu na isti period prošle godine po ova tri osnova ostvarile manje prihoda oko 3,15 miliona eura, što je veoma zabrinjavajuće.

„Podaci za januar i dobrim dijelom za februar ne mogu se uzimati kao reprezentativni po pitanju uticaja programa Evropa sad na prihode opština iz razloga što su prihodi u januaru rezultat isplata decembarskih zarada koje su obračunate i isplaćene po ranijim propisima“, objasnili su iz Zajednice opština.

Takođe, zbog izmjene propisa i utvrđivanja zakonske obaveze za predaju poreskih prijava za zaostale poreske obaveze do 15. februara, te utvrđivanja novih većih poreskih stopa za pojedine kategorije dohotka (prihodi ostvareni po osnovu imovine, kapitala, kapitalnih dobitaka, i dr.) počev od 1. januara, uslovili su da je značajan broj poreskih obveznika u ovom periodu izmirio zaostale poreske obaveze po navedenim osnovima, što čini podatak o ostvarenim prihodima po osnovu poreza na dohodak građana u januaru nerelevantnim u ovom kontekstu.

U cilju obezbjeđenja održivosti lokalnih javnih finansija i izvršavanja zakonom utvrđenih nadležnosti i obaveza od opština, Upravni odbor Zajednice opština traži od Vlade i Ministarstva finansija da u što kraćem roku realizuje transfer sredstava opštinama sa pozicije tekuće budžetske rezerve, planirane Zakonom o budžetu za ovu godinu – za namjenu nadoknade manje ostvarenih prihoda opštinama za protekli period zbog uticaja programa Evropa sad.

“Traži se takođe da transfer sredstava opštinama po ovom osnovu ubuduće realizuju mjesečno na bazi podataka o manje ostvarenim prihodima opština po naznačenim osnovama, najkasnije do 25. u mjesecu za prethodni mjesec”, dodaje se u saopštenju.

Takođe, radi rješavanja tog pitanja na sistemski način – zakonom, Upravni odbor Zajednice opština traži od Skupštine da po hitnom postupku stavi na dnevni red sjednice Skupštine Predlog izmjena i dopuna zakona o finansiranju lokalne samouprave koji je Skupštini podnijela grupa poslanika.

Izvor: Mina