Nastavnice stranih jezika JU OŠ “Ivan Vušović” juče su realizovale integrativni čas stranih jezika.
Integrativna nastava je jedan od inovativnih modela kojom se vrši međusobno povezivanje nastavnih sadržaja iz više nastavnih predmeta. Tema časa bila je “Hrana”.

Nastavnice stranih jezika, Jovanka Bulajić, Saša Papović, Dijana Dačević i Svetlana Mićović akcenat su stavile na pripremu učenika na cjeliživotno učenje, a čas su učinile savremenijim i interesantnijim.
Ovakav integrativan pristup nastavi podrazumijeva aktivnog učenika i nastavnika.

Času su prisustvovale direktorica Miluša Žugić i pedagoškinja Sanja Janjić.