Mladi Nikšića

Na fakultetima u Crnoj Gori u akademskoj 2017/18. godini nastavu pohađa 27 studenata romske i egipćanske populacije, prenosi CDM.
Prema podacima Ministarstva za ljudska i manjinska prava, srednju školu pohađa 142 učenika te populacije.
U predškolske ustanove upisano je 190 djece, a u osnovne škole 1,86 hiljada učenika romske i egipćanske populacije.
Kada su u pitanju resursni centri, u osnovnom obrazovanju je ukljudeno šest učenika, a u srednjem njih deset.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava svake godine obezbjeđuje sredstva za stipendiranje srednjoškolaca i studenata, pripadnika romske i egipćanske populacije, kako bi ih motivisali za veći obrazovni nivo, za integraciju u društvo i “smanjenje začaranog kruga siromaštva koji tu populaciju karakteriše”.
Program stipendiranja se realizuje u saradnji sa Romskim Obrazovnim Fondom i Zavodom za školstvo.
Srednjoškolcima se isplaćuju mjesečne stipendije od 60, a studentima 150 eura.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, kontinuirano u budžetu obezbjeđuje sredstva za kupovinu kompleta udžbenika koji se zatim, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, distribuiraju učenicima romske i egipćanske populacije prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole.
Ministarstvo je za školsku 2017/18. godinu za te svrhe opredijelilo 36,35 hiljada eura.