Da li ste znali zanimljivost da još od 1993. godine nijedan građanin Turkemenistana ne plaća struju, plin i vodu. Država se pobrinula da ove potrebe građanima budu besplatne.

 

Smatra se da Turkmenistan ima četvrte po veličini rezerve prirodnog gasa u svetu, pa stanovnici ove bogate zemlje uživaju u besplatnom gasu, struji i vodi još od 1993. godine.

 

Međutim, očigledno da će se na tom polju ipak dogoditi male promjene. Bar je tako najavio sam predsjednik, kada je rekao da će ipak započeti sa ugradnjom mjerača za potrošnju gasa kako bi podstakli građane da energiju troše racionalnije i efikasnije.

 

Naime, njegova vlada je još u oktobru objavila da ih besplatan gas košta pet milijardi dolara godišnje, pa je logično da će pokušati da bar djelimično smanje taj ogroman trošak.