Prateći smjernice iz Paketa za organizaciju aktivnosti na nivou škole na temu nediskriminacija, u OŠ “Jovan Draganić” na Petrovićima organizovana je radionica “Antidiskriminacija”.

Radionica je imala za cilj prepoznavanje diskriminacije i razvoj mehanizama za prevazilaženje.

Učenici su upoznati sa terminima diskriminacija/antidiskriminacija, vrstama diskriminacije, diskriminaciji u javnom diskursu,te odgovarajućim reagovanjima na diskriminaciju.
Nakon toga, učenici su pogledali video-zapis “Drugarstvo”, koja se bavi problemom diskriminacije u školi.

Posle diskusije o prikazanom, učenici su učestvovali u kvizu (Learning Apps), a zadatak im je bio da na konkretnim primjerima prepoznaju diskriminaciju.

Svi učenici škole su učestvovali u realizaciji radionice.