Uprava za statistiku spremna je za Popis stanovništva, domaćinstava i stanova, koji bi trebalo da počne 30. novembra, kazala je pomoćnica direktora Monstata Snežana Remiković.

Remiković je, u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore, kazala da nedostaje 500 popisivača, i da je jedna od strategija da se produži trajanje popisa.

Ona je navela da je, shodno Uredbi koju je Vlada usvojila, donesena odluka da popis počinje 30. novembra.

“Uprava za statistiku kao profesionalan organ postupa shodno zakonima i uredbama tako da tu, što se nas tiče, nema dileme“, kazala je Remiković.

Kako prenosi portal RTCG, ona je navela da je Monstat procijenio da je za popis potrebno 3,8 hiljada popisivača.

„Sada raspolažemo sa oko 3,3 hiljade popisivača. Evidentno je da tih popisivača nedostaje u Budvi, Tivtu, Podgorici, na Cetinju u Kotoru i Šavniku“, kazala je Remiković.

Ona je navela da je jedna od strategija da se, zbog nedostatka popisivača, produži trajanje popisa.

Kako je Remiković kazala, u procesu popisa predviđeno je da instruktori kontrolišu popisivače, državni instruktori kontrolišu instruktore i popisivače, a Monstat koordinira popis.

„Od političkih partija je tražen monitoring unosa podataka i kontrola od građana“, podsjetila je Remiković.

Ona je istakla da će biti urađen i softver gdje će svaki građanin moći da provjeri unesene podatke.

Kako je Remiković objasnila, pored toga dupla popisnica omogućava da se vjerodostojnost podatka potvrdi, a kao takva samo je dio popisnog procesa u Crnoj Gori.

„Ako neko utvrdi da je nešto drugačije u bazi, utvrđivaće se odgovornost popisivača ili operatera koji je izvršio unos podataka“, navela Remiković.

Ona je rekla da građanima treba ukazati na značaj popisa, a da bi eventualni bojkot značio da podaci popisa nijesu dovoljno precizni.

“Ako nam je cilj dobrobit društva i razvoj države, treba da učestvujemo u popisu i doprinosimo što tačnijim podacima na osnovu kojih će se donositi odluke”, naglasila je Remiković.

Ona je podsjetila da su građani dužni da odgovore na sva pitanja, a kada je riječ o pitanjima koja se tiču nacije, vjere i jezika odgovor „nije se izjasnilo lice“ smatra se tačnim odgovorom.

Remiković je kazala da će popisivači, ukoliko nikoga ne nađu u stanu, ostaviti obavještenje koje sadrži i vrijeme ponovnog dolaska i broj telefona popisivača.

Izvor: Mina