Vlada je zadužila Ministrastvo prosvjete, nauke, kulture i sporta da za ovu i naredne dvije godine obezbijedi po 70 hiljada eura na godišnjem nivou u cilju rješavanja stambenih pitanja zaposlenih u domovima učenika i studenata u Crnoj Gori.

Vlada je na jučerašnjoj sjednici usvojila Informaciju o saradnji Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova i prihvatila tekst Sporazuma o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u domovima.

Navodi se da je granskim kolektivnim ugovorom za ustanove učeničkog i studenstkog standarda predviđeno da poslodavac u cilju rješavanja stambenih potreba zaposlenih u domovima, na žiro račun posebnog fonda Sindikata uplaćuje iznos koji će ugovorene strane odrediti posebnim Sporazumom.

“Tim povodom zaduženo je Ministarstvo da za 2021, 2022. i 2023. godinu, za potrebe realizacije Sporazuma, Samostalnom sindikatu učeničkih i studentskih domova obezbijedi sredstva u iznosu od po 70 hiljada eura na godišnjem nivou”, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija (NVO) u ovoj godini.

U Odluci su, kako je saopšteno, prioritetne oblasti od javnog interesa u kojima će se, na predlog ministarstava, finansirati projekti i programi NVO iz Budžeta u ovoj godini.

“Raspodjela sredstava definisana je na pozicijama nadležnih ministarstava i iskazana u odgovarajućim procentima u odnosu na, takođe u procentu iskazan, iznos utvrđen za ovu namjenu Zakonom”, naveli su iz Vlade.

U raspravi je, kako se dodaje, pojašnjeno da je proces programiranja bilo neophodno ponoviti zbog organizacionih promjena, shodno utvrđenim organima državne uprave i upravnim oblastima za koje su osnovani.

Vlada je usvojila Informaciju o sprovođenju inicijative „Mapa puta za borbu protiv korupcije i ilegalnih finansijskih tokova“, pod pokroviteljstvom Berlinskog procesa i uz ekspertsku pomoć UNODC-a i RAI-a.

U raspravi je istaknuto da dokument, usvojen na Regionalnom forumu u Ohridu, treba da rezultira ostvarenjem opipljivih poboljšanja u primjeni postojećih nacionalnih mjera za borbu protiv korupcije i nezakonitog finansiranja i međunarodnih standarda i preporuka, uključujući one iz godišnjih izveštaja Evropske komisije u vezi sa proširenjem Evropske unije, za period od 2021. do 2024. godine.

Iz Vlade su kazali da mapa puta prepoznaje prioritete zajedničkog djelovanja zemalja Zapadnog Balkana u oblastima prevencije i borbe protiv korupcije u javnim nabavkama, uključujući javne nabavke u vanrednim okolnostima.

“Kao i u oblastima daljeg jačanja sistema prijavljivanja sukoba interesa i imovine i unapređenja odgovora krivičnog pravosuđa na korupciju i ekonomska krivična djela kroz kreiranje regionalne mreže specijalizovanih tužilaca, policije i finansijskoobaveštajnih službi u zemljama Zapadnog Balkana”, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije manjinske politike 2019–2023, za 2021–2022. godinu, koji sadrži strateške ciljeve, definisane konkretne aktivnosti, indikatore rezultata, nadležne institucije, predviđene rokove za realizaciju aktivnosti, kao i finansijsku konstrukciju za realizaciju strateškog dokumenta.

“U diskusiji je naglašeno da su iskazane budžetske potrebe u nekim slučajevima manje od realnih zbog budžetskih ograničenja, pa je namjera da se kroz donatorske aktivnosti prevaziđu ova ograničenja”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za finansiranje učešća crnogorske delegacije na Olimpijskim igrama (OI) u Tokiju.

“U Informaciji je naglašeno da će Crnu Goru na OI u Tokiju, koje se održavaju od 23. jula do 8. avgusta predstavljati čak 33 sportista iz sedam sportova, što je, uzimajući u obzir veličinu sportske baze Crne Gore, ogroman uspjeh našeg sporta”, navodi se u saopštenju.

Vlada je zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da iznos od 228 hiljada eura prenese na račun Crnogorskog olimpijskog komiteta, za finansiranje učešća crnogorske delegacije na OI.

Vlada je usvojila i Program za kontrolu populacije pasa u Crnoj Gori koji je sačinjen je u skladu sa smjernicama Međunarodne organizacije za zdravlje životinja – OIE, Kodeksom o zdravlju kopnenih životinja OIE i važećim nacionalnim propisima.

Navodi se da je operativni cilj Programa uspostavljanje održivog sistema za kontrolu populacije pasa u Crnoj Gori radi poboljšanja zdravlja i dobrobiti vlasničkih pasa i pasa lutalica, a u konačnom, zaštite zdravlja životinja i ljudi.

“Na osnovu ovog Programa, preporučuje se svim lokalnim samoupravama da, u skladu sa određenim rokom, donesu svoje planove za kontrolu populacije pasa, prilagođene lokalnim uslovima”, kazali su iz Vlade.

Izvor: Mina