Svi kupci moći će jednostavno da provjere da li je njihov račun ispravan preko elektronske fiskalizacije, odnosno da li je trgovac naplaćeni PDV dao državi ili stavio u svoj džep. Od januara naredne godine, trebalo bi da počne elektronska fiskalizacija.

Za provjeru računa će, kazali su Pobjedi iz Poreske uprave, biti kreirana mobilna web aplikacija koja treba da pomogne smanjenju sive ekonomije.

Podsjetimo da je bilo planirano da fiskalizacija počne od januara tekuće godine, ali je zbog nepripremljenosti i zahtjeva privrede to odloženo za godinu, odnosno od januara naredne.

“U skladu sa tehničkom specifikacijom za projekat elektronske fiskalizacije, planirano je da se građanima, odnosno kupcima, omogući da u svakom momentu mogu provjeriti da li je račun izdat prilikom trgovine verifikovan kroz fiskalni servis, odnosno da li je promet koji je poreski obveznik ostvario i u koji je već uračunat porez na dodatu vrijednost, zaista prijavljen Poreskoj upravi. Za tu namjenu biće kreirana web aplikacija, koja će omogućavati provjeru računa, koji je verifikovan ukoliko na njemu postoji jedinstveni identifikacioni kod koji generiše informacioni sistem Poreske uprave, i dostavu računa Poreskoj upravi na dalju kontrolu”, objasnili su iz ovog poreskog organa.

Građanin, odnosno kupac će, ističu iz PU, biti u prilici da kontroliše, kako validnost jedinstvenog identifikacionog koda računa, tako i iznos pojedinačnih stavki i zbirno.

“Radi što lakše i jednostavnije komunikacije pri provjeri računa postojaće mogućnost i skeniranja QR koda sa računa pomoću pametnih telefona i ostalih uređaja savremenih tehnologija. To znači da će svi građani biti u prilici da provjere regularnost izdatih računa, ali i da nepravilnost prijave Poreskoj upravi, dajući na taj način doprinos suzbijanju sive ekonomije”, objasnili su iz Poreske uprave.

Na pitanje kakav odziv građana očekuju kroz ovaj pojednostavljeni način njihove kontrole iz Poreske uprave su kazali da vjeruju da će biti masovan.

“Imajući u vidu da su građani i kroz prethodne projekte, poput projekta „Budi odgovoran“ pokazali visok stepen odgovornosti i netolerancije na sivu ekonomiju, Poreska uprava očekuje da će već od samog početka projekta elektronske fiskalizacije veliki broj građana aktivno učestvovati u sankcionisanju neregularnog poslovanja”, objasnili su oni.

To se očekuje, navode oni, posebno imajući u vidu savremene alate za komunikaciju koje ovaj projekat donosi, kao što su web i mobilna aplikacija.

“Ti alati će omogućiti da se fotografisanjem računa i dostavom poreskom organu, automatski provjere svi aspekti računa, i povratna informacija brzo i jednostavno vrati kupcu”, kazali su iz PU.

Podsjetimo da je Zakonom o elektronskoj fiskalizaciji predviđena kazna od 8.000 do 40.000 eura za pravno lice ako ne izdaje fiskalne račune korišćenjem fiskalnog servisa i još niz prekršaja.

Od 2.000 do 12.000 eura predviđena je i kazna za preduzetnika, a od 1.300 do 4.000 eura za fizičko lice….

Predviđene su i druge kazne veće od važećih.

Izvor: RTCG