Za 210 nezaposlenih mladih sa stečenim visokim obrazovanjem i radnim iskustvom minimum devet mjeseci, danas je počeo Program “Stop sivoj ekonomiji”, koji će trajati do 15. januara naredne godine.

“Za pružanje tehničke podrške i pomoći službenicima u Poreskoj upravi je angažovano 84 visokoškolaca, dok će se u Upravi za inspekcijske poslove osposobiti njih 64. Takođe, u Upravi policije projektno će raditi 44 učesnika, u Upravi carina – 14 a u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, koje je ove godine prvi put programski partner, njih četvoro. Mjesečna zarada, u neto iznosu, biće im 300 eura. Nosilac Programa i ove godine je Ministarstvo rada i socijalnog staranja a Zavod je za tu namjenu opredijelio 750.000 eura”, precizirao je direktor Zavoda za zapošljavanje Suljo Mustafić.

Napominje i da Program, prepoznat kao primjer izuzetno dobre prakse ne samo u Crnoj Gori već i šire, ispunjava zacrtane ciljeve – veće zapošljavanje mladih i smanjenje neformalnog poslovanja.

Direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša pozdravio je saradnju uspostavljenu sa Zavodom na realizaciji projekta “Stop sivoj ekonomiji” i istakao značaj koji on ima za unapređenje kapacitata ljudskih resursa u Poreskoj upravi.

“Tokom prethodne četiri godine 70 lica po okončanju programa nastavilo je s radom u Poreskoj upravi, od čega je čak 30 zasnovalo radni odnos na neodređeno, dok je 40 lica angažovano po osnovu ugovora o radu. Upravo taj podatak je najbolja preporuka , za mlade, da se upoznaju sa radnim procesima u Poreskoj upravi, ali i za instituciju koja zauzima važno mjesto u sistemu državne uprave”, saopštio je Mugoša.

Izvor: Analitika