Tehnopolis

U cilju daljeg jačanja veze između biznisa i istraživanja, povećanja kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i razvoja i komercijalizacije inovacija u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja, IPC Tehnopolis je uz podršku Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, a kroz Drugi Projekat institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede u Crnoj Gori – MIDAS 2 opremio biotehnološku laboratoriju ukupne površine od 75,14m2 u vrijednosti 127,216.55 eura koja je u potpunosti usklađena sa EU standardima. Svečanim presijecanjem vrpce, laboratoriju će i zvanično učiniti otvorenom potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, Milutin Simović i predsjednik opštine Nikšić, Veselin Grbović.

Biotehnološka laboratorija, opremljena je prenosivim XRF instrumentom, RT-qPCR instrumentom i pripadajućom laboratorijskom opremom da može vršiti agrohemijske analize zemljišta, molekularnu dijagnostiku u prehrambenim proizvodima. Uređaj q16 R-T PCR, kroz princip metode zasnovane na polimeraza lančanoj reakciji, omogućava ekstrakciju i amplifikaciju DNK/RNK materijala mikroorganizama iz uzorka, koji se detektuje sa visokom preciznošću u realnom vremenu. Sa druge strane detekciju i kvantifikaciju elementarnog sastava zemljišta, prije svega nutrijenata i kontaminenata, omogućava Bruker-ov XRF instrument.

Ovaj novi infrastrukturni segment IPC Tehnopolis, namijenjen je svima onima koji su u sistemu podrške IPC Tehnopolis, mladim istraživačima, akademskoj i biznis zajednici iz oblasti agroindustrije i poljoprivrede i značajno će doprinijeti razvoju i implementaciji novih tehnologija, razvoju naučno-istraživačkih rezultata i u konačnom jačanju konkurentnosti sektora poljoprivrede i agroindustrije kroz podsticanje korišćenja inovativnih tehnologija, procesa i usluga, a u skladu i sa Strategijom pametne specijalizacije Crne Gore 2019 – 2024. i postojećim strateškim okvirom u Crnoj Gori.