Prethodnih dana Crveni Krst Crne Gore organizovao je obuku na temu “Zaštita, rodna ravnopravnost i inkluzivnost- odgovorna komunikacija sa zajednicama”, za volontere Crvenog krsta iz 9 lokalnih organizacija.

 

Obuku su pohađali volonteri iz Crvenog krst Bar, Crvenog krsta Budva, Crvenog krsta Cetinje , Crvenog krsta Bijelo Polje , Crvenog krsta Tivat, Crvenog krsta Kolašin, Crvenog krsta Herceg Novi, Crvenog krsta Nikšić i Crvenog krsta Rožaje.

 

Volonteri su kroz teoriju, praktične primjere i zadatke imali priliku da se bolje upoznaju sa načinom komunikacije sa zajednicama, odgovorom na njihove potrebe, načinom na koji treba da se postupa sa različitim ranjivim kategorijama, obrascima upućivanja i mnogim drugim temama koje ove oblasti obuhvataju.

 

Pored predavača iz Crvenog krsta, volonterima su obuku držali i gostujući predavač iz Društvo Crvenog krsta/križa BiH/Red Cross Society of B&H kao i volonterka Crvenog krsta Jelena Đurović.

 

Nakon završene obuke, volonteri će u narednom periodu imati zadatak da u svojim zajednicama sprovedu istraživanje/anketu/upitnik sa nekom od ciljnih grupa kao i da prezentuju rezultate, na osnovu kojih će kasnije planirati buduće aktivnosti u svojim lokalnim zajednicama.