Vlasnici deset malih hidroelektrana (mHE) u Crnoj Gori najavili su prodaju električne energije na tržištu, što znači da će ostati bez prava na podsticajne mjere koje dobijaju iz budžeta i na osnovu stavki sa računa za struju.

Pored toga, ta tri koncesionara su ugovorila veću cijenu struje od one koju su kao povlašćeni proizvođači imali na osnovu ugovora, što bi moglo da dovede i do većih prihoda u budžetu, piše portal RTCG. Sve to se se navodi u Informaciji o realizaciji zaključka Vlade od 9. februara, a vezano za regulisanje načina obračuna koncesione naknade za korišćenje hidroenergetskog potencijala. Kako se navodi u zaključku Vlade, Ministarstvo kapitalnih investicija je zaduženo da u roku od 30 dana pripremi i dostavi sporazume o metodologiji i formi obračuna koncesionih naknada kojim će biti definisani svi relevantni elementi njihovog obračuna, uvažavajući odredbe utvrđene ugovorima o koncesiji na osnovu kojih se obračunava koncesiona naknada. Kako se navodi u dokumentu, 1. januara su iz sistema podsticajnih mjera izašli društvo Hidroenergija Montenegro iz Berana, koje je izgradilo osam mHE na vodotocima Bistrica i Šekular, društvo Viridi Progressum iz Kolašina, koje je izgradilo jednu mHE na vodotoku Paljevinska i BB Hidro iz Podgorice, koje je izgradilo jednu mHE na vodotoku Bistrica.

 

“Izlaskom iz sistema podsticajnih mjera smanjuje se potreba za obezbjeđivanjem sredstava od krajnjih kupaca električne energije i dijela sredstava koji se obezbjeđuje iz budžeta”, saopšteno je iz Vlade.

 

Pored toga, zbog činjenice da su ti koncesionari ugovorili veću cijenu električne energije od one koju su kao povlašćeni proizvođači imali na osnovu ugovora potpisanih sa Crnogorskim opretorom tržišta električne energije, doći će, navodi Vlada, do povećanja osnovice za obračun koncesione naknade, a po tom osnovu i do većih prihoda.

 

“U vezi sa tim, Ministarstvo je pripremilo i usaglasilo sa koncesionarima, a Vlada prihvatila sporazume o metodologiji i formi obračuna koncesionih naknada kojim će biti definisani svi relevantni elementi njihovog obračuna, uvažavajući odredbe utvrđene ugovorima o koncesiji na osnovu kojih se obračunava koncesiona naknada”, saopšteno je iz Vlade.

 

Izvor: Pobjeda