Otkrivena planeta na kojoj postoji život?
Otkrivena planeta slična Zemlji? Otkrivena planeta Proksima b?

Zar ste pomislili da je odgovor na gore
postavljena pitanja potvrdan? Za početak mnogo pitanja, a malo odgovora na iste. Svakodnevno smo u prilici da iz medija saznamo šarenolika otkrića u oblasti nauke. Mnoga su od krucijalnog značaja za naše dalje obitavanje na ovoj planeti, ali
postoje i neka atipična.

Čovjek je po prirodi grešno biće, spremno da
uviđa tuđe, ali ne i sopstvene mane. Lako je
uputiti opasku nekom nasuprot nas samih, ali zaviriti u sopstveni perivoj, ne bi se reklo. Raditi na sebi, jačati vrline, potisnuti mane, ne trčati, već pendati. Oštar pogled, nesavladiv stav i bešuman korak osnov su ekspanzije naše ličnosti. Tek kada
korov napusti naš „znaven“ mozak i iza njega nikne krokus, nastaje život.