Vlada je u skupštinsku proceduru predala Predlog izmjena i dopuna Zakona o budžetu za ovu godinu, kojim je predviđeno preko 130 miliona eura dodatnih troškova, obavještava Dan.

U odnosu na Zakon o budžetu za ovu godinu, izdaci tekućeg budžeta uvećani su 29,96 miliona, budžet državnih fondova 62,95 miliona, rezerve 37 miliona, transakcije finansiranja pet miliona, dok je kapitalni budžet umanjen 2,1 milion eura.

Prema navedenom dokumentu, izvorni prihodi budžeta za ovu godinu planirani su u ukupnom iznosu od 2,42 milijarde eura, ili 37,6 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je u odnosu na prihode planirane Zakonom o budžetu za ovu godinu više 275,3 miliona, ili 12,8 odsto.

Premijer Milojko Spajić nakon sjednice Vlade, saopštio je da su ukupni izdaci uvećani za realizaciju aktivnosti povodom prevazilaženja energetske krize u iznosu od 22,36 miliona, nedostajućih sredstava iz oblasti socijalne zaštite u iznosu od 21 miliona, kao i nedostajućih sredstava za prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja 25 miliona.

Dio za izmirenja obaveza po osnovu nabavke ljekova iznosi 12,6 miliona, sredstva za subvenciju poslodavcima koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom iznosio je 11,5 miliona, kao i sredstva za zarade od 7,4 miliona.

Definisan je set mjera koje sprovode nadležne institucije, za čiju realizaciju su planirana sredstva kako slijedi, pa su Ministarstvu rada i socijalnog staranja opredijeljena sredstva u iznosu od 2,26 miliona, a odnose se na isplatu za 6,27 hiljada porodica korisnika materijalnog obezbjeđenja u iznosu od po 250 eura i za 446 korisnika materijalnog obezbjeđenja boraca u iznosu od po 150 eura.

Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) uplaćeno je 6,07 miliona za isplatu jednokratnih pomoći za sve korisnike minimalne penzije, kao i za korisnike privremene naknade, čiji je iznos naknade manji ili jednak 259,95 eura.

Dominantno povećanje sredstava odnosilo se i na povećanje tekuće budžetske rezerve u iznosu od 35,34 miliona, imajući u vidu da su ista realizovana u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i usvojenim zaključcima Vlade.

Fondu za zdravstveno osiguranje uvećavaju se sredstva za 19,4 miliona.

Fond PIO dobiće uvećanje sredstava za 25,37 miliona.

Dolazi i do uvećanja sredstava u okviru obezbjeđivanja prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja a sve u cilju omogućavanja isplate prava do kraja ove godine.

Izvor: Mina Business