Vlada je usvojila informaciju o prihvatanju donacije Srbije za korišćenje licence za centralizovanu platformu za slanje, prijem, upravljanje i čuvanje elektronskih faktura.

Informacija je usvojena na današnjoj sjednici, a ministar finansija Aleksandar Damjanović je objasnio da je riječ o višemilionskoj donaciji i početku uvođenja elektronskih faktura u sistem Crne Gore.
“Nakon elektronske fiskalizacije, sistem elektronskih faktura je prirodni nastavak zaokruživanja sistema u kome ćemo imati bolju fiskanu disciplinu i benefite, a ticaće se brzine povraćaja PDV-a institucijama, pune kontrole prometa, širenja fiskalnog obuhvata”, kazao je on.
Damjanović je kazao da će na bazi ovog ugovora o donaciji, nastaviti intenzivnu saradnju jer slijedi kreiranje Radne grupe za pripremu Zakona o elektronskoj fakturi.
“Imajući u vidu da su Srbija i Hrvatska već donijeli ove zakone i da su u praksi par godina, to će nam olakšati aktivnosti na izradi ovog Zakona”, naglasio je Damjanović u saopštenju.
Premijer Dritan Abazović je dodao da sve što olakšava život preduzetnika i građana treba što prije da se primjeni.
Izvor: Vijesti.me