Službenici barske policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv izvršnog direktora i pravnog lica koja se sumnjiče za krivično djelo oštećenje povjerioca, saopštili su iz Uprave policije.

Naime, krivično će zbog pomenutog krivičnog djela odgovarati V.Č. (62) koji je izvršni direktor privrednog društva AD “IZBOR” Bar, kao i pravno lice AD “IZBOR” Bar sa sjedištem u Baru.
Sumnja se da je V.Č. ovo krivično djelo izvršio na način što je u periodu od decembra 2016. do 2021. godine, zaključno sa istom, u svojstvu izvršnog direktora pomenutog privrednog društva, znajući da je zbog neprekidne blokade računa kod poslovnih banaka Društvo postalo nesposobno za plaćanje, u namjeri da izigra povjerioce, osnovao preduzeće “IZBOR CONSALTING” DOO Bar, da bi poslovanje Društva organizovao na način suprotan propisima iz oblasti privrednog poslovanja i drugim propisima koji se tiču knjigovodstvene evidencije i poreske administracije.
Nadalje, preko poslovnih računa tog preduzeća, a ne preko žiro-računa AD “IZBOR” Bar, vršena je naplata potraživanja i plaćanje tekućih, a ne obaveza po osnovu kojih je blokiran žiro-račun AD “IZBOR” Bar i po prioritetima kako je vršena blokada poslovnih računa AD “IZBOR” Bar, na koji je način u navedenom periodu, za Crnu Goru u svojstvu povjerioca, po osnovu nenaplaćenih poreza i doprinosa nastupila materijalna šteta u iznosu ne manjem od 1.978.525 eura, saopštili su iz MUP-a.