Vlada CG

 

Sinoć, ali i danima prije toga, svjedočimo direktnim i bezobzirnim primjerima protivpravnog i izgredničkog ponašanja pojedinaca i grupa u više crnogorskih gradova.

Reakcija nadležnih državnih organa uključujući i policiju, na takvo ponašanje, je njihova Ustavna dužnost i obaveza. A napad na službeno lice i nepostupanje po naređenju službenog lica, povlači krivičnu odgovornost i posljedice svuda na svijetu.

Dakle, na djelu je oprobani obrazac ponašanja određenih političkih subjekata, koji za cilj ima destrukciju prema državi i njenim institucijama, i izazivanje nestabilnosti u Crnoj Gori.

Nažalost, efekti takvih namjera u prvom redu odrazili su se na pripadnike Uprave policije, koji su radeći svoj posao profesionalno i dostojanstveno, izloženi najgrubljim uvredama i napadima od strane vinovnika pomenutih događaja.

Napad na policijsku uniformu, napad je na državu i njene temeljne vrijednosti.

A nasrtaj na svakog čovjeka koji pošteno zarađuje za hljeb svojoj porodici predstavlja nasilje u najprimitivnijem obliku.

Posebno ako imamo u vidu da je to napad na iste ljude koji su u danima najveće zdravstvene krize, na prvoj liniji odbrane od koronavirusa, čuvali sigurnost i bezbjednost svakog pojedinca i njegove porodice.

Vlada najoštrije osuđuje nasilje i izgrede, i poziva nadležne organe da odlučno i zakonito spriječe, suzbiju i sankcionišu svaki pokušaj podrivanja demokratije i ugrožavanja mira i sigurnosti naših građana.