vlada izgubila spor

Vijeće Privrednog suda odbilo je kao neosnovan prigovor Vlade Crne Gore i potvrdilo ranije rješenje ovog suda kojim je zabranjeno održavanje Skupštine akcionara EPCG koju je Vlada ranije zakazala za 25. februar, saopšteno je iz ovog suda, piše Pobjeda.

Ova zabrana uslijedila je nakon zahtjeva EPCG da sud odredi privremenu mjeru i ne dozvoli održavanje XXII vanredne sjednice Skupštine akcionara koju je Vlada zakazala 22. januara.
Odlukom suda Vlada je bila obavezana da u najmanje dva štampana dnevna lista objavi da se Skupština otkazuje i da plati 261,5 eura za troškove spora.
Skupštinu akcionara Odbor direktora EPCG zakazao je za idući utorak, a na dnevnom redu trebalo bi da bude razrješenje svih članova borda i imenovanje novih. Isti dnevni red planirala je i Vlada za sjednicu čije održavanje je Privredni sud zabranio.
Vlada je prethodno 11. januara uputila zahtjev EPCG da Bord što prije sazove vanrednu skupštinu. Odbor direktora ima rok od 30 dana od prijema zahtjeva da sazove Skupštinu akcionara, što Vlada nije mogla da čeka.
Iz EPCG su saopštili da sazivanje Skupštine za 25. februar nema pravnog utemeljenja na šta su, kako je rečeno, u više navrata upozoravali i Vladu i Ministarstvo kapitalnih investicija.