Vlada Crne Gore imenovala je danas petočlani Odbor direktora Inovaciono preduzetničkog centra “Tehnopolis“ – Nikšić.

U Odbor direktora imenovani su: mr Darko Petrušić, pomoćnik ministra nauke, mr Boris Mugoša, zamjenik gradonačelnika Glavnog grada Podgorica, Nemanja Katnić, v.d. sekretara Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Nikola Milosavljević, savjetnik u Investiciono – razvojnom fondu Crne Gore i Živko Kecojević, menadžer Opštine Nikšić.

„Komisija za kadrovska i administrativna pitanja, kao stalno radno tijelo Vlade nadležno za pitanja predlaganja imenovanja, postavljenja i razrješenja iz nadležnosti Vlade, razmotrila je predlog Ministarstva nauke i podnijela Vladi predlog da imenuje Odbor direktora društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis“ – Nikšić, u sastavu koji je predložilo Ministarstvo nauke“, navodi se u Vladinom dokumentu.