Finansijska situacija u Opštini Nikšić je u potpunosti stabilizovana, isplaćene su sve zarade i pet zaostalih plata sa porezima i doprinosima, saopštio je predsjednik nikšićke Opštine Veselin Grbović.

“Zadovoljni smo učinjenim i mogu reći da krećemo od nule bez straha da li će nam neko blokirati račun. Isplatili smo sve zarade, dug za poreze i doprinose reprogramirali na period od 20 godina, refinansirali kredite i smanjili kamatnu stopu sa devet na 4,5 odsto”, kazao je Grbović na konferenciji za novinare.

Lokalna uprava je, kako je naveo, uspjela da pokrene i investicije.

Prema riječima Grbovića, 18. septembra na Dan Opštine biće pušten kolektor, vrijednosti 16,5 miliona eura, čime se konačno rješava jedan od najvećih ekoloških problema Nikšića, ali i Crne Gore.

Na gradski kolektor biće priključen i prečistač Pivare Trebjesa, koja je za taj svoj projekat izdvojila četiri miliona eura.

U završene investicije Grbović je ubrojao i zgradu nikšićkog pozorišta, urađene ulice Trebješku i Vuka Karadžića do rampe, stanove za Rome i dio porodica iz Humaca, uz donaciju njemačke ambasade vrijednosti oko 350 hiljada eura.

“Sa resornim ministarstvima i drugim partnerima urađeni su i vodovodi, dnevni centri za stare, počela je rekonstrukcija bazena u Sportskom centru i Doma vojske u Tehnopolis, završava se rekonstrukcija aerodroma u sklopu IPA projekta gdje se rade toranj i upravna zgrada, vrijedni 700 hiljada eura”, precizirao je Grbović.

On je dodao da se radi i zgrada za raseljena lica, vrijedna dva miliona eura, dok je pri kraju rekonstrukcija skvera na Trgu Save Kovačevića. Urađen je projekat za uređenje gradskog trga, čija će rekonstrukcija koštati oko 1,5 miliona, a realizacija bi trebalo da počne naredne godine.

Grbović je najavio i planirano poboljšanje prigradske i seoske infrastrikture, kao i gradnju zgrada za zdravstvene radnike i penzionere i veliki objekat Doma za stare.

Potpredsjednik Opštine Đoko Krivokapić kazao je da je budžet za narednu godinu planiran na 22,7 miliona eura, a izvršenje naplate ostvareno je do danas oko 56 odsto.

“Zadovoljan sam naplatom poreza na nepokretnost, posebno što se tiče preduzeća. Finansijsku situaciju smo dosta dobro sanirali, sve svoje obaveze ispunjavamo na vrijeme. Dug prema dobavljačima je sa šest miliona sveden na oko 1,17 miliona eura”, rekao je Krivokapić.

On je najavio rebalans, kako je kazao, iz tehničkih razloga i pozvao sve da se prijave za socijalni program koji žele dobrovoljno da napuste organe lokalne uprave.

“Dobiće otpremnine u iznosu od deset hiljada eura i svima koji stiču pravo na penziju automatski će biti povezan radni staž. Na samom početku rada konstatovali smo visok nivo zaposlenosti i kvalifikacionu strukturu koja ne odgovara”, rekao je Krivokapić.

Prosječna plata na nivou organa lokalne uprave je 438 eura, a bruto 659 eura.

Krivokapić je dodao da će se odlaskom oko stotinu radnika znatno popraviti bilans.

Nakon toga slijedi sistematizacija radnih mjesta i proglašenje tehnološkog viška.

“Imamo veoma dobru komunikaciju sa privrednicima i što se tiče javne nabavke sve radimo na zakonit način. Dug Opštine Nikšić je 39,7 miliona eura, u koji je uključeno 17,7 miliona koji se odnose na reprogramirane poreze i doprinose na period otplate od 20 godina. Uključen je i iznos sadašnjih povučenih sredstava od 12,5 miliona za izgradnju kolektora koji se, takođe, plaća na rok od 20 godina, kao i novoodobreni dug od 4,1 miliona kredita, koji se plaća na pet godina”, precizirao je Krivokapić.

On je naveo da operativni dug, odnosno tekuće obaveze Opštine, sada iznose oko 1,6 miliona eura.

Potpredsjednik Opštine Milorad Jovanović kazao je da je postignut veliki iskorak u svim segmentima, pa i u kulturi.

On je rekao da je bilo mjeseci u kojima je za publiku pripremljeno i po 30 programa raznovrsnih sadržaja.

“Izvedeno je oko 70 predstava, koje je odgledalo nekoliko desetina hiljada građana, obnovili smo Međunarodni festival glumca, a nakon 20 godina pauze i književne susrete”, rekao je Jovanović.

U sklopu tradicionalne manifestacije Septembarski dani, Jovanović je najavio veliki broj programa iz oblasti kulture, muzike, sporta, a nijesu zaboravljeni ni sadržaji vezani za poljoprivrednu oblast.