novac

Vlada će lokalnim samoupravama iz tekuće budžetske rezerve uplatiti 4,65 miliona EUR za pokriće razlika u prihodima, saopšteno je nakon sjednice Vlade.

Kako se navodi, Vlada je na sjednici usvojila Informaciju o nadoknadi sredstava opštinama po osnovu smanjenja prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, prireza porezu na dohodak fizičkih lica i Egalizacionog fonda za jun i jul iz sredstava tekuće budžetske rezerve.

“Na osnovu podataka za uporedni period prošle godine utvrđeno je da ukupni gubici jedinica lokalne samouprave, uslovljeni izmjenama odgovarajućih zakonskih rješenja, iznose 4.651.573 EUR”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su donijeti zaključci kojima su utvrđeni precizni iznosi nadoknada koji će biti isplaćeni svakoj opštini.

“Zakonom o budžetu za ovu godinu je za pokriće razlika u prihodima opština na poziciji tekuće budžetske rezerve planirano 15 miliona EUR”, rekli su iz Vlade.

Na sjednici je usvojena Informacija o realizaciji javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko – građevinskog kamena ležišta „Bušnje“, Opština Pljevlja.

“Tim povodom, Vlada je donijela Odluku kojom se koncesija daje kompaniji Tim Company iz Pljevalja, kao najpovoljnijem ponuđaču po sprovedenom Javnom oglasu, i prihvatila Ugovor o koncesiji”, navodi se usaopštenju.

Vlada je donijela Plan davanja koncesija za luke od lokalnog značaja za 2022. godinu. Planom je, kako se dodaje, predviđeno davanje koncesije za Luku Risan koja je Prostornim planom posebne namjene za obalno područje identifikovana kao luka nautičkog turizma – marina, za koju je procijenjeno da postoji srazmjerno veliki interes nautičara, ali je zbog određenih ekoloških ograničenja potreban krajnji oprez pri planiranju izgradnje. Navodi se da je planom, između ostalog, definisano da je predmet koncesije izgradnja, rekonstrukcija, održavanje, korišćenje/upravljanje, opremanje infrastrukturom i suprastrukturom luke Risan, kapacitet luke je maksimalno 150 komercijalnih i 30 komunalnih vezova.

“Kao i da koncesiono područje obuhvata kopneni dio luke ukupne površine 5.039 metara kvadratnih i pripadajući akva prostor za komercijalne vezove površine 17.100 metara kvadratnih i za komunalne vezove 4.495 metara kvadratnih”, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da su planom kao luke od lokalnog značaja definisane: Luka Budva, Brodogradilišna luka Bonići – Tivat, Luka Tivat – Porto Montenegro, Luka Tivat – Kalimanj, Nautičko turistički centar – Kotor, Luka Risan, Luka Zelenika i Luka Škver.

Na sjednici je usvojena Informacija o davanju saglasnosti Vlade Crne Gore za osnivanje fondova solidarnosti Ukrajini, Moldaviji, Estoniji, Letoniji, Litvaniji i Poljskoj za potrebe troškova operativnih zaposlenih u pružaocima usluga u vazdušnoj plovidbi u 2022. godini.

“S tim u vezi, Vlada je dala saglasnost za osnivanje Evropskog ATM specijalnog fonda solidarnosti Ukrajini i Moldaviji za potrebe troškova operativnih zaposlenih u 2022. godini, odnosno Privremenog fonda solidarnosti Estoniji, Letoniji, Litvaniji i Poljskoj za potrebe troškova operativnih zaposlenih u pružaocima usluga u vazdušnoj plovidbi u 2022. Godini”, kaže se u saopštenju.

U diskusiji je, kako se dodaje, naglašeno da osnivanje ovih fondova ne iziskuje finansijska sredstva iz Budžeta Crne Gore, već će u potpunosti biti finansirani od Eurocontrola i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore.

Izvor: Mina biznis