Vlada Crne Gore usvojila izmjene Opšteg zakona o obrazovanjuna

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju. Predlagači tog akta su, kako su naveli iz Vlade, poslanici Slaven Radunović, Vladimir Martinović, Dragan Ivanović, Branka Bošnjak i Miloš Konatar.

Vlada je na sjednici, kojom je predsjedavao premijer Zdravko Krivokapić, usvojila informaciju o dopuni 2 finansijskog sporazuma između Vlade i Evropske komisije (EK) o Godišnjem akcionom programu za Crnu Goru za 2018. godinu i prihvatila tekst dopune 2 finansijskog sporazuma.
U informaciji je istaknuto da je potpisivanje tog dokumenta od strane ovlašćenog predstavnika Vlade preduslov za objavljivanje tendera za nabavku aparata za analizu većeg broja respiratornih uzoraka, testova i potrošnog materijala koji nijesu predviđeni prvobitnim ni dopunjenim akcionim dokumentom IPA 2018, a neophodni su u kontekstu trenutne epidemiološke situacije.
Vlada je usvojila informaciju o potrebi unapređenja pregovaračke strukture u procesu evropske integracije Crne Gore.
„Kancelarija za evropske integracije je u informaciji predočila važnost dinamičnijeg i kredibilnijeg procesa pristupnih pregovora u cilju ispunjavanja preuzetih obaveza i daljeg aktivnog djelovanja ka članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji (EU)“, kaže se u saopštenju.
Navodi se da je ukazano na potrebu da sva ministarstva u procesu pripreme Programa rada Vlade i organizacije svojih nadležnosti sagledaju važnost koordinacije obaveza iz procesa pregovora EU, kako bi se dosljedno i uspješno sprovele preostale reforme.
U raspravi je naglašeno da su izmjene pregovaračke strukture nužne, ne samo sa aspekta intenziviranja aktivnosti u okviru pregovaračkog procesa, već i u cilju uspostavljanja stabilne i održive strukture, koja će biti temelj za profesionalno i kvalitetno ispunjavanje obaveza iz članstva kada Crna Gora bude i zvanično dio EU.
Vlada je usvojila informaciju o sprovođenju pravnog okvira za strateško planiranje s preporukama za unapređenje planskog sistema.
Kako se navodi u informaciji, izvještaj EK iz prošle godine afirmiše ostvareni progres u sistemu strateškog planiranja.
„Aktivan rad Generalnog sekretarijata Vlade na strukturiranom i sistemskom monitoringu kvaliteta strateških dokumenata i izvještaja o njihovom sprovođenju prepoznat je kao krucijalan za unapređenje strateškog okvira u Crnoj Gori i planiranja politika zasnovanih na podacima“, kaže se u saopštenju.
U tom kontekstu, kako se navodi, zadužen je Generalni sekretarijat Vlade da, u saradnji s resornim ministarstvima, formira Komisiju za strateško planiranje politika.
Vlada je usvojila informaciju o potpisivanju amandmana na Pismo namjere između nadležnih resora Bugarske, Hrvatske, Češke, Grčke, Mađarske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Portugala, Rumunije, Španije i Turske o multinacionalnoj saradnji u vezi sa uspostavljanjem mreže NATO centara za obuku pilota u Evropi (NFTE).
Vlada je prihvatila tekst amandmana, čijim potpisivanjem će se Belgija pridružiti saveznicama koje su izrazile namjeru da formiraju mrežu NATO centara za obuku pilota.
To će, kako je saopšteno, predstavljati važan korak na planu daljeg razvijanja te inicijative čiji je cilj unapređenje efikasnosti kada je u pitanju korišćenje postojećih kapaciteta za obuku pilota vazduhoplovnih snaga.
„U skladu sa novom Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, Vlada je utvrdila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za zakonodavstvo, kojim je sistematizovan isti broj radnih mjesta kao i do sada, ukupno 27“, dodaje se u saopštenju.