Izgradnja prve vjetroelektrane u Crnoj Gori, na brdu Krnovo između Nikšića i Šavnika, počeće početkom maja, zvanično je saopšteno Vikend novinama u Ministarstvu ekonomije. Tačan datum gradnje vjetroelektrana na brdu Možura kod Bara još nije poznat, budući da je prvi investititor odustao od gradnje i zatražio prenos ugovora na drugu kompaniju, koja je zainteresovana za realizaciju ovog projekta u našoj državi.

Na Krnovu će se graditi 30 vjetrogeneratora ukupne snage 72 megavata. Očekivana godišnja proizvodnja električne energije vjetroelektrane Krnovo je oko 160 gigavatsati.

Ako uzmemo primjer da jedno crnogorsko domaćinstvo u prosjeku troši oko jedan megavat struje, gradnjom ove vjetroelektrane mogle bi se podmirite potrebe za skoro 20.000 domaćinstava u Crnoj Gori ili oko 70.000 ljudi.

Nakon izgradnje, vjetroelektrana će biti priključena direktno na našu elektroprenosnu mrežu. Crnogorski elektroprenosni sistem je još u avgustu 2011. godine dao saglasnost za priključenje vjetroelektrane Krnovo instalisane snage 72 megavata.

“Zbog gradnje 400 kilovolti dalekovoda od crnogorske obale do Pljevalja, CGES se saglasio da se vjetroelektrana Krnovo priključi u Breznima, a ne na trafostanici Nikšić”, kazali su tada u Ministarstvu ekonomije.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo je dozvole za gradnju vjetroelektrana na Krnovu i Možuri.

Kada je u pitanju realizacija projekta na brdu Možura između Bara i Ulcinja, ministarstvo zbog odustajanja prvog investitora razmatra da li da prihvati prenos ugovora na drugu firmu koja je zainteresovana za gradnju vjetroelektrana na pomenutoj lokaciji.

“Ugovor o zakupu zemljišta za potrebe izgradnje vjetrolektrane na lokalitetu Možura je zaključen sa konzorcijumom “Fersa & Čelebić” (investitor) u čijem sastavu se nalaze “Fersa Energias Renovables” S.A. iz Španije i “Čelebić” doo iz Podgorice. U skladu sa ugovorom Ministarstvu ekonomije je dostavljen zahtjev od strane investitora za prenos ugovora. U toku je postupak razmatranja pomenutog zahtjeva od strane pravnog tima i do donošenja konačne odluke po ovom pitanju investitor je i dalje u obavezi poštovanja obaveza iz ugovora koji je pokriven bankarskom garancijom za izvršenje obaveza iz istog”, istakli su u Ministarstvu.