Centri za socijalni rad primili su više od 2.000 zahtjeva majki koje žele da primaju doživotnu naknadu, a Ministarstvo rada i socijalnog staranja razmatraće ih početkom januara, saopšteno je Pobjedi iz tog resora.

„Prva isplata ovih naknada biće 20. februara“, kazala je portparolka Ministarstva Lela Vuković.

Ona je objasnila da majke koje namjeravaju da obustave penziju da bi primale doživotnu naknadu, ukoliko žele, kasnije mogu da se odreknu naknade i da opet primaju penziju. Iz ovog resora ranije su naveli i da majke koje mogu da ostvare doživotnu naknadu, a imaju odbijanja po osnovu kredita mogu da se dogovore sa bankama da im ubuduće donose ratu za kredit ,,na ruke“.

Majke koje su zaposlene, takođe, mogu da ostvare doživotnu naknadu ako prekinu radni odnos. Zakonom nije omogućeno da doživotna naknada majkama bude garancija za podizanje stambenih kredita, kupovine na rate ili slično.

Ove godine budžetom je opredijeljeno 13 miliona eura za isplatu nadoknada, a ukoliko bude nedostajalo novca pribjeći će se rebalansu.

Predviđeno je da majke koje imaju troje djece i 25 godina radnog staža primaju 330 eura, kao i majke sa četvoro i više djece koje imaju 15 godina radnog staža.

One koje imaju troje i više djece i 15 godina su na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore primaće 193 eura. Što se tiče dokumentacije koja je potrebna da bi ostvarile ovo pravo, majke centrima za socijalni rad treba da dostave samo kopiju lične karte, potvrdu od Fonda PIO da ne primaju penziju i izvode iz matične knjige rođenih.