Na konkurs za učešće poslodavaca u Programu stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem do sada je prijavljeno 3.423 mjesta od čega 1.507 iz javnog i 1.916 iz privatnog sektora. Mogućnost prijave poslodavci imaju do 21. oktobra 2015. godine.

Iz Koordinacionog tima za implementaciju Programa stručnog osposobljavanja navode da će prijava za učešće lica sa stečenim visokim obrazovanjem u Programu stručnog osposobljavanja početi sljedeće nedjelje i trajaće mjesec dana.

„Pravo na stručno osposobljavanje imaju osobe sa stečenim visokim obrazovanjem koje nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje. Za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno osnovnim i srednjim školama, mogu se prijaviti samo visokoškolci koji su završili studije obima 240 kredita u trajanju od četiri godine u skladu sa propisima“, kaže se u saopštenju dostavljenom Portalu Analitika.

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore trenutno je 3.174 nezaposlenih visokoškolaca bez radnog iskustva, a njih 3.030 je sa završenim osnovnim studijama i 144 sa završenim magistarskim studijama.

U Programu stručnog osposobljavanja visokoškolaca za 2014/2015. godinu, koji je završen 15. oktobra 2015. godine, učešće je uzelo 3.545 visokoškolaca od toga u Andrijevici 14, Bijelom Polju 216, Baru 178, Beranama 166, Budvi 94, Cetinju 83, Danilovgradu 44, Herceg Novom 179, Kolašinu 11, Kotoru 100, Mojkovcu 38, Nikšiću 360, Plavu 65, Plužinama 3, Pljevljima 167, Podgorici 1.536, Šavniku 13, Tivtu 72, Ulcinju 94 i Žabljaku 20.

„Realizacijom Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem olakšaće se prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija kojima će odgovoriti tržištu rada. Program će pružiti smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike i doprinijeće smanjenju nezaposlenosti mladih“, zaključak je saopštenja.

Z.N.