Iz vatrogasne službe u Nikšiću su javili da dan protiče mirno i da nije bilo intervencija

Na građjane se apeluje da ne izazivaju bilo kakve požare, koji bi imali štetnih posledica po okolinu, međutim ako do toga dođe mogu se obratiti za pomoć za suzbijanje iste pozivom na broj telefona 123.