Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period od januara do decembra 2020. godine, prema konačnim podacima iznosila je 2,4713 milijardi eura, što ukazuje na pad od 18,1 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno je iz Uprave za statistiku MONSTAT-u.

“Izvoz robe imao je vrijednost od 366,1 miliona eura, a uvoz 2,1052 milijardi eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 11,9 odsto, a uvoz manji za 19,1 odsto”, navode iz MONSTAT-a.
Statističari navode da je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 17,4 odsto i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 16 odsto.
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Sirove materije, sem goriva (sektor 2), u iznosu od 81,2 miliona eura (koji čine: Mineralne rude i otpaci metala – 46,5 miiona eura, Pluta i drvo – 30 milona eura i ostalo).
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 485 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 122,2 miliona eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 110,7 miliona eura i ostalo).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (101,0 miliona eura), Slovenija (35,8 miliona eura) i Kosovo (23,6 miliona eura).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (414,9 miliona eura), Kina (218 miliona eura) i Njemačka (204,1 miliona eura).
Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.