Podrška za akciju Sat za planetu Zemlju

Vlada Crne Gore usvojila je juče na sjednici Agrobudžet za ovu godinu, vrijedan 75,06 miliona EUR.

 

Iz Vlade su saopštili da se Uredbom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za ovu godinu stvaraju uslovi za punu primjenu odredbi zakona kojima su uređene mjere agrarne politike, a u tom smislu i pružanje podrške poljoprivrednim gazdinstvima, udruženjima poljoprivrednih proizvođača, kooperativama.

„U cilju osiguranja dohotka poljoprivrednih gazdinstava, jačanja konkuretnosti crnogorske poljoprivrede, stvaranja boljih uslova života u ruralnim područjima, jačanja kapaciteta institucija, dostizanja standarda Evropske unije (EU) o bezbjednosti hrane i jačanja sektora ribarstva“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da u finansijskom iskazu Agrobudžet za ovu godinu iznosi 75.064.097 EUR, i to iz nacionalnog budžeta 51.354.861 EUR, iz donacija 15.559.235 EUR i iz kreditnih sredstava 8,15 miliona EUR.

Agrobudžetom se, kako su rekli iz Vlade, izdvajaju sredstva za sistem direktnih plaćanja u oblasti stočarstva i biljne proizvodnje, intervencija na tržištu i za podršku mjerama ruralnog razvoja.

Iz Vlade su kazali da su sredstva obezbijeđena i za podršku opštim servisima u poljoprivredi, socijalne transfere seoskom stanovništvu, tehničku i administrativnu podršku implementaciji programa.

„Kao i za institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore, ribarstvo, program fitosanitarnih mjera, program bezbjednosti hrane i program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja“, navodi se u saopštenju.

Vlada je dala saglasnost na Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom za ovu godinu.

Iz Vlade su kazali da taj plan sadrži pregled planiranih prihoda i detaljnu strukturu rashoda/planiranih troškova Javnog preduzeća za ovu godinu.

Planirani prihod, kako su rekli, iznosi 24.022.581 EUR.

„Sastoji se od prihoda od poslovnih aktivnosti – naknada za korišćenje morskog dobra – planiranih u visini 14,5 miliona EUR, prihoda od trajekata od 8.872.581 EUR, neposlovnih prihoda koji obuhvataju kamate na depozit, naplata utuženih potraživanja, otkup tenderske dokumentacije, realizacije bankarskih garancija u iznosu od 650 hiljada EUR“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je planirani rashod Javnog preduzeća u istom iznosu kao i planirani prihod 24.022.581 EUR.

Od toga je, kako su kazali, za troškove investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja zone morskog dobra koji su planirani po opštinama opredijeljeno 12.573.925 EUR.

„Dok je za ostale poslovne rashode (potrošni materijal, održavanje, troškovi osiguranja, gubici i naknade štete) planiran iznos od 5.510.411 EUR, za zarade i ostala primanja planirano 4.998.065 EUR i opremu 934.580 EUR“, navodi se u saopštenju.

Vlada je utvrdila Program izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za ovu godinu, i dala saglasnost na tekst ugovora.

Iz Vlade su kazali da je predloženim Programom obuhvaćeno tekuće i investiciono održavanje, kao i rekonstrukcija i modernizacija željezničke infrasturkture u ukupnom iznosu od 18.788.552 EUR.

Kako je saopšteno, Zakonom o budžetu Crne Gore za ovu godinu u okviru programa Uprave za željeznice na poziciji za tekuće održavanje javne željezničke infrastrukture opredijeljena su sredstva u iznosu od deset miliona EUR.

„Na poziciji Investiciono održavanje odobrena sredstva u iznosu od 360 hiljada EUR namijenjena su za rekonstrukciju dijela kolosjeka između skretnica 1L i 2L, zamjenu skrenica 2L i 3L, kao i rekonstrukciju dva kolosjeka prema Depou Podgorica, koji služe za potrebe održavanja voznih sredstava kompanija Željeznički prevoz i Montecargo“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će, takođe, sa te pozicije biti realizovan projekat „Zamjena mostovske građe na mostu Tara I u Mojkovcu.

Kako su rekli iz Vlade, kapitalnim budžetom za ovu godinu na poziciji Putni prelazi odobrena su sredstva u iznosu od 180.937 EUR.

„Planirana potrošnja sredstava u cilju realizacije projekata modernizacija željezničke infrastrukture i obezbjeđenje sigurnog i bezbjednog odvijanja željezničkog saobraćaja u ovoj godine je 8.247.615 EUR“, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela Program izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori za ovu godinu.

Iz Vlade su rekli da je usvojen izvještaj o realizaciji Programa redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje magistralnih i regionalnih puteva za prošlu godinu.

Kako su kazali, programom za ovu godinu planirano je da se za redovno i investiciono održavanje, rekonstrukciju i izgradnju državnih puteva obezbijedi 71.295.381 EUR.

Iz Vlade su naveli da je planirano da se nastavi, ili započne izgradnja i rekonstrukcija oko 230 kilometara (km) regionalnih i magistralnih puteva, i to 120 km u sjevernoj, 75 km u centralnoj i 36 km u primorskoj regiji.

„Prema izvoru prihoda za realizaciju Programa planirana su sredstva iz tekućeg budžeta 14 miliona EUR, opštih prihoda kapitalnog budžeta 54.887.931 EUR, kreditnih sredstava 2.405.670 EUR (2.225.890 eura EBRD, 179.780 eura EIB) i donacija 1.780 eura (EIB)“, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela odluku o obrazovanju Koordinacionog tijela za popis oduzete robe u Slobodnoj zoni Luke Bar.

 

„Crna Gora, kao potpisnica Sporazuma za suzbijanje nelegalne trgovine duvanom, obrazovanjem Koordinacionog tijela šalje snažnu poruku međunarodnim partnerima, da je spremna da efikasno odgovori na svaki pokušaj nelegalne trgovine u Slobodnoj zoni Luke Bar i da na ovaj način ojača povjerenje građana u institucije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će se koordinaciono tijelo, prije svega, baviti koordiniranjem i organizacijom popisa zaplijenjenih cigareta, kao i sačinjavanjem plana popisa oduzete robe u Slobodnoj zoni Luke Bar i predlaganjem mjera za uništenje zakonito oduzete robe.

„U Koordinacioni tim će biti pozvani i međunarodni partneri koji pružaju pomoć Crnoj Gori u sprečavanju nedozvoljene trgovine, prije svega Evropska komisija i Ambasada Velike Britanije u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Koordinacionim tijelom će rukovoditi premijer Milojko Spajić, dok je za njegovog zamjenika određen potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, Momo Koprivica.

Iz Vlade su rekli da koordinaciono tijelo broji još pet članova i sekretara.

 

Izvor: Mina