crna-gora-mapa-1000x555

Agroturizam je u korelaciji sa prirodom, pa za razliku od masovnog turizma, čuva prirodne resurse i okolinu zbog onih koji žive tu i zbog budućih naraštaja.

Veliki turistički potencijal naše zemlje leži u gastronomiji, folkloru, tradiciji, narodnim običajima i domaćoj radinosti. Usvajanjem koncepta agroturizma kao vida održivog razvoja, Crna Gora se može veoma dobro kotirati kao zdrava i čista destinacija na inostranom tržištu.

Projekat „Program podrške razvoju agroturizma u Nikšiću i Plužinama“ se sprovodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD2 program realizuje se u partnerstvu sa petnaest lokalnih samouprava, u okviru pet klastera.