policija

Savjet za građansku kontrolu rada policije je, po sopstvenoj inicijativi, razmotrio policijsku praksu u vezi sa pozivanjem građana zbog prikupljanja obavještenja i usvojio odgovarajući zaključak i preporuku za Upravu policije.

„Savjet je utvrdio, na osnovu više poznatih slučajeva, postojanje neprofesionalne policijske prakse da se građani pozivaju u službene prostorije policije zbog prikupljanja obavještenja bez konkretizovanja razloga zbog kojeg se pozivaju“, kaže se u saopštenju.
Kako su kazali iz Savjeta, “zbog prikupljanja obavještenja” samo po sebi nije dovoljno konketno i razumljivo pojašanjenje za pozivanje građana.
Iz tog tijela su upozoril Upravu policije da je, tim povodom, neophodno do kraja ispoštovati odredbe Zakona o unutrašnjih poslovima i Zakonika o krivičnom postupku.
„Uprava policije može pozivati građane radi prikupljanja obavještenja ukoliko je to neophodno za efikasno obavljeđanje policijskih poslova, ali se u pozivu mora naznačiti konkretan razlog pozivanja“, naglasili su iz Savjeta.
Oni su podsjetili da se prinudno može dovesti osoba koja se nije odazvala pozivu samo ako je u pozivu bila na to i upozorena.
Kako su naveli iz Savjeta, postojanje tog bitnog elementa je prepoznato u pozivima koji se šalju iz organizacionih jedinica Uprave policije.
Savjet je ukazao Upravi policije da gdje je god moguće, izbjegava pozive sa rokom odazivanja “odmah” već treba naznačiti, uz ostalo, vrijeme i mjesto na kojem se treba odazvati.
„Treba ostaviti neko vrijeme dovoljno da građanin, ukoliko želi, konsultuje/obezbijedi advokata i samostalno dođe na razgovor, a policijski službenici mogu ponuditi prevoz ukoliko je potreban, posebno ukoliko je mjesto stanovanja van gradske sredine“, preporučili su iz Savjeta.