Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, koji će uskoro obilježiti 11 godina postojanja i 65 godina rada studijskog programa fizičke kulture u Crnoj Gori, danas je odbranjena jedanaesta doktorska disertacija.
ImageGentiana Beqa Ahmeti je tek 11 doktor nauka koji je ovo zvanje stekao na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje UCG na kojem su doktorske studije otpočele sa radom 2010. godine.
Studijski program fizičke kulture počeo je sa radom 1956. godine, a od 2008. godine Fakultet za sport i fizičko vaspitanje djeluje kao samostalna univerzitetska jedinica.
Ahmeti je uspješno odbranila doktorsku disertaciju na temu Efekti specijalizovanog aerobik programa na pozitivan varijabilitet morfoloških, motoričkih, kardio i biohemijskih parametara.
U sastavu komisije sa ovog fakulteta bili su: prof. dr Duško Bjelica (predsjednik Komisije), prof. dr Kemal Idrizović (mentor), prof. dr Stevo Popović (dekan), doc. dr Bojan Mašanović , kao i prof. dr Zoran Milošević, sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu.
Kandidatkinja Ahmeti radi već 10 godina kao asistent plesa na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta u Prištini. Kao sportista, bila je aktivna u bodibildingu.