Udruženje mladih sa hendikepom (UMHCG) podnijelo je tužbu protiv Ministarstva rada i socijalnog staranja zbog uskraćivanja prava na prilagođavanje i opremanje radnog mjesta za osobu sa invaliditetom (OSI), piše DAN.

Predsjednica UMHCG Marina Vujačić navodi da su oni tražili opremanje radnog mjesta za administratora informacionih tehnologija (IT) ali da im nijesu odobrili davanje laptopa, a na rješenje su čekali više od godinu dana.

Ona smatra da se institucije ne smiju pravdati nedostatkom novca jer je u Fond za profesionalnu rehabilitaciju do sada uplaćen 51 milion eura.

Vujačić ističe da se od početka sprovođenja mjera profesionalne rehabilitacije definisanih Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom značajno kasni, a neke od njih Zavod za zapošljavanje i ministarstvo uopšte i ne sprovode.
“Ovdje posebno mislimo na opremu i prilagođavanje radnog mjesta za zaposlenu osobu s invaliditetom na zahtjev poslodavca. UMHCG je podnijelo zahtjev za opremu radnog mjesta za IT administratora u aprilu 2015, a rješenje Zavoda za zapošljavanje o opremi radnog mjesta je doneseno krajem jula 2016. UMHCG je povodom uskraćivanja obima prava podnio tužbu Upravnom sudu, kako bi se prekinule opstrukcije i neprofesionalizam zastupljen u realizaciji mjera profesionalne rehabilitacije od strane izvođača, odnosno Zavoda za zapošljavanje i Ministarstva rada i socijalnog staranja. Naime, spornom rješenju koje je donio Zavod u julu ove godine prethodilo je formiranje Komisije za eksternu evaluaciju Ministarstva rada i socijalnog staranja, na čijem je čelu tada bila Zorica Kovačević, a koje nije formirano u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom”, kazala Vujačić.

Ona ističe da je ministarstvo odbilo žalbu UMHCG, bez osvrta na razloge i navode žalbe, a u postupku odlučivanja nije ispoštovao načelo saslušanja stranke, niti je omogućio stranci da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su od značaja za donošenje rješenja.

“Ministarstvo nije cijenilo navode žalbe, već je paušalno obrazložilo rješenje protiv kojeg smo podnijeli tužbu. Iako se mišljenja izvođača profesionalne rehabilitacije o analizi radnog mjesta i potrebnom planu prilagođavanja iz novembra 2015. prije eksterne evaluacije i iz aprila 2016. nakon eksterne evaluacije razlikuju, nije objašnjeno zašto je izvođač promijenio prvobitni stav. Takođe, nije objašnjeno zašto ga je prihvatio ZZZ kao najključnije u postupku, a da pritom nije uvaženo mišljenje koje su izjavili zaposleni i UMHCG kao poslodavac pred Zavodom, posebno ističući činjenicu da nas izvođač profesionalne rehabilitacije nije konsultovao u postupku donošenja mišljenja, što je, takođe, grubo kršenje zakona”, objasnila je Vujačić.

Ona navodi da tako po mišljenju izvođača profesionalne rehabilitacije i eksterne komisije, zaposlenom koji obavlja poslove IT administratora nije potreban laptop i druga tehnološka oprema, iako je to osnovni dio opreme i dodjeljivao se svakom poslodavcu po procjeni izvođača.

“Iznos za opremu radnog mjesta i uslova rada nije fiksno određen, već zavisi od procjene izvođača profesionalne rehabilitacije i odluke, odnosno direktora ZZZ, uz prethodno dostavljeno mišljenje Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Dakle, iznos sredstava koji je potreban za prilagođavanje i opremu radnog mjesta ne smije biti važan faktor prilikom odlučivanja o mjerama i aktivnostima koje treba preduzeti u cilju opreme i prilagođavanja radnog mjesta, iako se u konkretnom slučaju čini ključnim. Ovo posebno zabrinjava imajući u vidu činjenicu da je do kraja 2014. u Fond za profesionalnu rehabilitaciju uplaćeno preko 36 miliona eura, a do 20. septembra ove godine još oko 15 miliona“, istakla je Vujačić.

Iz ministarstva nijesmo dobili komentar na tužbu, jer, kako su naveli, još nije stigao dopis iz suda, pa ne mogu ni komentarisati.

D.D.