Ocijenivši da je deponija u Mislovom dolu, nadomak Nikšića i iznad kanala rijeke Zete, jedan od najveći ekoloških problema Crne Gore, direktor Ekološkog pokreta Ozon Aleksandar Perović u četvrtak je na pres konferenciji, pozvao opštinsku i državnu vlast da „hitno obustave odlaganje otpada i saniraju tu crnu tačku“, piše Pobjeda.

On tvrdi da ta deponija ugrožava zdravlje ljudi ne samo u obližnjim naseljimaa Straševina i Kličevo, nego i cijelom gradi i šire, budući da otpadne vode iz Mislovog dola otiču bjelopavlićkom dolinom sve do Skadarskog jezera.

“Upravo zbog toga će Ozon od ponedjeljka Nikšićanima ponuditi potpisivanje peticije za zatvaranje i saniranje nelegalne deponije Mislov do, koju je do sada potpisalo 500 žitelja deponiji najbližih prigradskih naselja Straševina i Kličevo”, kazao je Perović.

Prema njegovim riječima Ozon se pet godina u kontinuitetu bavi tim problemom, koji predstavlja veliki rizik po životnu sredinu i ekonomsko opterećenje grada.

“Jer, doći će vrijeme da se sanira lokacija na koju je 13 godina svašta trpano, a taj ceh, prema gruboj procjeni, koštaće poreske obveznike oko pet miliona eura, što bi se katastrofalno odrazilo na opštinski budžet. Da bismo spriječili takve posljedice, u julu smo, zajedno sa predstavnicima građanske inicijative, organizovali protest i dali resornim organima i Vladi rok od dva mjeseca da konkretno počnu rješavati problem. Do sada ništa nijesu preduzeli”, kazao je Perović.

Perović je pokazao odgovor ekološke inspekcije o nadzoru koji je, na njihov zahtjev, izvršila prvog avgusta i utvrdila da opština Nikšić nije uspostavila privremeno skladištenje komunalnog otpada u skladu sa zakonom. Na presu je govorio i predstavnik građanske inicijative Milo Stanišić, čija kuća je najbliža deponiji.

“To je bio kamion Industrije mesa ‘Goranović’, koja redovno životinjski otpad odlaže na deponiji za komunalni otpad”, kazao je Stanišić novinarima.

D.D.