Učenički parlament Ekonomske škole obilježio Međunarodni dan maternjeg jezika

Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika, Učenički parlament Ekonomske škole 22. 02. održao je okrugli sto.

Na tom stolu su učenici iznijeli svoja mišljenja o važnosti maternjeg jezika kao i njegovoj upotrebi kod mladih. Govorili smo o tome kako je jezik živa materija i kako se mijenjao kroz vrijeme, a zatim smo i napravili paralelu između jezika nekad i jezika sad.
Posjetili su ih Marija Blečić i Vasilije Terić, bivši učenici i istaknuti članovi parlamenta, koji su takođe iznijeli svoje stavove i prenijeli iskustva sa fakulteta.