Na Opštinskom takmičenju recitatora, održanom 8.05.2024.

U Muzičkoj školi “Dara Čokorilo”, učenici JUOŠ “Dušan Bojović” Župa Nikšićka Vuk Gajić lV1 mentorke Dijane Kostić i Sanja Kostić Vlll1 mentorka Svetlana Bezmarević, za kvalitetan nastup pohvaljeni su i nagradjeni knjigom.