Rezultat dobre saradnje Mjesne zajednice Vilusi i JU OŠ ,,Braća Bulajić” jesu i radovi u školskom dvorištu.

“Zahvaljujući dobroj volji i želji da naša škola ima uredno dvorište, obavljeni su proljećni radovi sređivanja, čiscenja i orezivanja rastinja. Uklonjeno je staro drveće, koje je predstavljalo opasnost od rušenja, kao i velika količina izraslog šiblja, korova, granja i lišća.
Takođe, uz pomoć mehanizacije, koju nam je ustupio roditelj naše učenice, uklonjen je i sloj zemlje ispred platoa škole, koji je bio prepreka oticanja atmosferskih padavina. Na ovaj način smo riješili dugogodišnji problem vode, koja se zadržavala na platou ispred škole. Nakon ovih obimnih radova, koji su potrajali nekoliko dana, pristupilo se čišćenju školskog dvorišta u kojem su učešće uzeli i najmlađii učenici naše škole zajedno sa v.d. direktoricom”, kazali su iz ove škole.
Oni se zahvaljuju predsjedniku Mjesne zajednice Vidaku Šabanoviću i njegovoj porodici, kao i Predragu Bulajiću, na velikom trudu, radu, zalaganju i pomoći, koju su pružili, kako bi otpočele aktivnosti na uređenju školskog dvorišta. Saradnja će se nastaviti i u narednom periodu.