Ekonomska škola sprovodi eTwinning projekat I’M TRANSFORMED BY ART
Projekat se sprovodu zajedno sa još pet škola iz Turske. U projektu učestvuje 10 učenika škole. Koja je tema?
Recikliranje je ključno za održivu i čistu budućnost. A umjetnost nije samo intelektualna aktivnost, ona je sam život. Upravo zbog toga je odlučeno da podignemo svijest učenika kroz umjetničku reciklažu. Biraju se otpadni materijali i koriste se za rekonstrukciju djela poznatih slikara. Umjetnost je dobar način da se javnosti prenese određena poruka i utiče na promjenu svijesti o nekom konkretnom pitanju. Jedno od njih svakako je i ekologija. Vjerujemo da reciklirana umjetnost kao oblik ekološkog aktivizma može izazvati razmišljanje na više nivoa. Upcycling, takođe poznat kao kreativna ponovna upotreba, je proces transformacije nusproizvoda, otpadnih materijala, beskorisnih ili neželjenih proizvoda u nove materijale ili proizvode za koje se smatra da su višeg kvaliteta, da dobijaju novu umjetničku ili ekološku vrijednost.