Nekadašnji potpredsjednik Skupštine, Socijaldemokratske partije, novinar i istaknuti sportista Rifat Rastoder preminuo je danas Podgorici, u 74. godini.

Rođen u Bihoru, kod Berana 1950. godine.

Jedan iz najužeg kruga antiratnih aktivista iz perioda raspada bivše SFRJ, kao i kreatora i protagonist zaštite ljudskih i, posebno, manjinskih prava u Crnoj Gori.

U dužem periodu jedan je od najpoznatijih sportskih i kulturnih poslenika, novinara i publicista.

Profesionalno je u novinarstvu od 1980. godine. U Radiju Crne Gore je bio do 1986. godine, a zatim je radio u Pobjedi kao novinar, urednik unutrašnjo-političke rubrike, samostalni komentator.

Koautor je knjige “Crvena mrlja”(1990), autor knjiga “Usud imena” , “Pravo na ime” i “Dan sjećanja”, kao i više feljtona i studija o slobodi medija, ljudskim i manjinskim pravima.

Bio je jedan od osnivača i potpredsjednika Građanskog pokreta “Javnost protiv Fašizma”(1990), član predsjedništva Građanskog foruma Crne Gore(1990).

Rastoder je jedan od utemeljivača Reformskog pokreta za Crnu Goru(1990), osnivač Foruma Bošnjaka Crne Gore, jedan od osnivača Socijaldemokratske partije Crne Gore i njen potpredsjednik, počev od 1995.godine.

Za poslanika je biran u šest, a za potpredsjednika Skupštine Crne Gore u pet saziva.