Rad i talenat učenika ne zaustavlja ni ljetni raspust. Učenice Ekonomske škole Mileva Gojković i Nevena Tadić imale su priliku da svojim stihovima doprinesu obilježavanju književne večeri ,,Nikolićevim i Šobićevim stazama” koju organizuje IKA. Gostujući kao mlade pjesnikinje imale su priliku da svojim pjesmama zavrijede pažnju publike i da steknu novo iskustvo u polju javnih nastupa. Učenicama je kao podrška i mentor bila profesorica maternjeg jezika Vesna Josipović.