Radnici Komunalnog preduzeća Nikšić, jutros su uklonili divlju deponiju iz ulice Živka Nikolića.

Ekipa nikšićkog Komunalnog preduzeća je očistila smeće iz neuređene ulice, nakon što su Vijesti objavile tekst i prilog o divljim deponijama u centru grada.

I ostale deponije u centru grada, na koje su Vijesti zaposlenima u Komunalnom preduzeću skrenuli pažnju, su nakon toga očišćenje.
U Nikšiću divlje deponije na sve strane
Kako je tada kazao Branko Pejović iz Komunalnog, njihove službe svakodnevno rade u dvije smjene, divlje deponije čiste prva tri dana u sedmici, a ostali dani su rezervisani za pražnjenje kontejnera i čišćenje prostora oko njih.
Objasnio je tada da ponedjeljkom prave sedmični plan rada rada i da sve mimo toga čiste kada od nadležnog opštinskog sekretarijata dobiju nalog, kao i da im za ulicu Živka Nikolića nikada nije izdat nalog. Očito da su, nakon pisanja Vijesti, dobili nalog i za uklanjanje smeća iz pomenute ulice.
Pošto se sa nekulturom građana teško izboriti, što pokazuje stanje na terenu, ostaje da se primjeni efikasnija kaznena politika i postavljanje kamera koje se godinama najavljuje, ali za koje još uvijek nije dobijena saglasnost od inspekcije. Možda onda pojedini građani shvate da su kontejneri mjesta za odlaganje otpada a ne ulice, dvorišta škola, korita rijeka…
Izvor: Vijesti