u toku radovi

Radovi na adaptaciji Gradske kapele u ulici Marka Miljanova teku planiranom dinamikom.

Predviđena je zamjena vrata i prozora, kompletna zamjena elektroinstalacija, zatim fasaderski radovi, ugradnja novog mobilijara, uređenje platoa ispred kapele, kao i izrada nadstrešnice.
Radove čija vrijednost iznosi oko 30.000 eura finansiraju Opština Nikšić i Komunalno DOO Nikšić, a rok za završetak je 30 dana.
Podsjećamo da je objekat gradske kapele projekat čuvenog nikšićkog arhitekte Slobodana Vukajlovića, zbog čega će se tokom adaptacije posebna pažnja posvetiti očuvanju svih autentičnosti objekta.
radovi u toku