U Crnoj Gori je u petogodišnjem periodu, odnosno od 2019. do ove godine, došlo do rasta broja preduzeća koja imaju veb sajt, pokazalo je istraživanje Monstata.

Procenat preduzeća koja imaju veb sajt u ovoj godini iznosi 85,4 odsto.

“U ovoj godini procenat broja preduzeća koja imaju veb sajt je porastao 1,8 procentnih poena, sa 83,6 odsto na 85,4 odsto, u odnosu na 2019. godinu”, navodi se u istraživanju Monstata pod nazivom Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima.

U Crnoj Gori je 100 odsto anketiranih preduzeća izjavilo da ima pristup internetu.

Iz Monstata su napomenuli da se podaci odnose samo na preduzeća koja u svom poslovanju koriste internet u ovoj godini.

Od preduzeća koja imaju veb sajt, 75,8 odsto je izjavilo da omogućava pristup proizvodnim katalozima i cjenovnicima, dok 66,1 odsto posjeduje linkove ili reference na profilima društvenih mreža.

„Rezultati istraživanja pokazuju da 22 odsto preduzeća za pristup internetu koristi brzinu manje od 30 megabita po sekundi (Mbit/s), 28,9 odsto najmanje 30 Mbit/s, ali manje od 100 Mbit/s, dok je 27,7 odsto kompanija izjavilo da koristi brzinu internet konekcije najmanje 100Mbit/s, ali manje od 500 Mbit/s“, precizirali su iz Monstata.

Od preduzeća koja imaju pristup internetu, 98,8 odsto je odgovorilo da koristi DSL ili neku drugu vrstu fiksne širokopojasne konekcije sa internetom.

Mobilnu širokopojasnu konekciju koristi 82,2 odsto preduzeća, što predstavlja rast od 0,7 procentnih poena u odnosu na prethodnu godinu.

Izbor: MINA BUSINESS