Uprava policije Nikšića nije registrovala ni jednu saobraćajnu nezgodu u protekla 24 h.
Izdata su dva prekršajna naloga, dok je podnešeno 17 prekršajnih prijava.