Mladi Nikšića

Ministarstvo prosvjete i UNICEF Crna Gora, zajedno sa UNDP, planiraju novi projekat adaptacije i opremanja određenog broja prostorija u ustanovama za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i obuku kadra koji će raditi sa djecom, primarno na sjeveru države, prenosi agencija MINA.
To je rečeno na sastanku ministra prosvjete Damira Šehovića sa šefom kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, Osamom Makavi Kogalijem.
Sagovornici su se složili da razvoj u ranom djetinjstvu treba da bude predmet posebne pažnje i velikih napora, s obzirom na to da taj period ima presudan uticaj na formiranje ličnosti.
Kogali je istakao da je saradnja sa drugim resorima po ovom pitanju imperativ, budući da rani period života ne zahtijeva samo kvalitetno obrazovanje, već posvećivanje svakom segmentu razvoja djeteta.
“Konstatovan je i veliki uspjeh kampanje Ministarstva i UNICEF-a za povećanje obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, posebno na Sjeveru, te potreba da se ta kampanja, uz rad na proširenju predškolskih kapaciteta, nastavi”, kaže se u saopštenju.
Prema riječima Kogalija, koraci koje je Crne Gora načinila u inkluzivnom obrazovanju su dobri, pa ih je potrebno dalje širiti.
Kao predmet posebne pažnje identifikovana je i potreba stvaranja kadra za tržište rada, pa je kao dobar kurs ocijenjeno usmjerenje Crne Gore na dualno obrazovanje, paralelno učenje i rad kod poslodavca. “Razgovarano je i o potrebi zajedničkog rada na eliminisanju bilo kog vida nasilja u školama. Dogovoren je i nastavak saradnje sistemskim uvođenjem socio-emocionalnih i vještina za 21. vijek u obrazovne programe, te kroz pripremu Nacionalnog PISA 2015 izvještaja i preporuka koje će trasirati put za dalji napredak”, kaže se u saopštenju.
Kogali i Šehović su se složili da je nužno sve aktivnosti u edukaciji sprovoditi na načelima jednakosti i ravnomjernosti, kako se ne bi došlo u situaciju da ključni benefiti budu koncentrisani samo na urbane sredine.
“Kako je kontatovano da su prioriteti Ministarstva i UNICEF-a gotovo identični, da postoji zajedničko razumijevanje činjenice da je obrazovanje ekonomski imperativ, učesnici sastanka su izrazili uvjerenje da će saradnja donijeti nastavak već započetih projekata i puno novih inicijativa””, kaže se u saopštenju Ministarstva prosvjete.